The Door (Dvere)

Slovak

Dvere

Pootvorím, nech mám
na duši prievan
nechám sa niekam viesť
Len pootvorím a strach
s odvahou striedam
Stačí sa kúsok prejsť
 
Je to tak blízko
a dá sa to cítiť
Aspoň na chvíľu chcieť
 
Ref:
Nechám dvere otvorené
nech srdce mi píska
Neviem čo príde
a čo s toho získam?
Dvere otvorené
a srdce sa zrýchli
Ten najlepší náznak
sa nikdy nemýli
 
Pootvorím, keď mám
chuť cítiť nádych
A zistím či dýchať viem
Tak pootvorím a stým
poruším návyk, keď
zvedavo nezavriem
 
Je to tak blízko
a dá sa to cítiť
Aspoň na chvíľu chcieť
 
Ref:
Nechám dvere otvorené
nech srdce mi píska
Neviem čo príde
a čo s toho získam?
Dvere otvorené
a srdce sa zrýchli
Ten najlepší náznak
sa nikdy nemýli
 
Je to tak blízko
a dá sa to cítiť
Aspoň na chvíľu chcieť
Radšej byť nízko
tam nedá sa zmýliť
a o niečo viac vedieť
 
Ref:
Nechám dvere otvorené
nech srdce mi píska
Neviem čo príde
a čo s toho získam?
Dvere otvorené
a srdce sa zrýchli
Ten najlepší náznak
sa nikdy nemýli
 
Dvere otvorené
nech srdce mi píska
Neviem čo príde
a čo s toho získam?
Dvere otvorené
a srdce sa zrýchli
Ten najlepší náznak
sa nikdy nemýli
 
Submitted by rickyramirez1000 on Mon, 26/03/2012 - 20:16
videoem: 
Align paragraphs
English translation

The Door

I slightly open the door, let there be
a draught on my soul
I'll let myself go somewhere
I just slightly open the door and I change
fear to courage
A short walk is enough
 
It's so close
And it is possible to feel it
To want it at least for a while
 
Chorus:
I let the door open
Let my heart whistle
I don't know what it's coming
and what do I get from it?
Open door
and my heart beats faster
The best idea
is never wrong
 
I slightly open the door, when I fancy
feeling a breath
And I find out if I can breathe
So I slightly open the door and
I break the habit, when
I curiously don't close the door
 
It's so close
And it is possible to feel it
To want it at least for a while
 
Chorus:
I let the door open
Let my heart whistle
I don't know what it's coming
and what do I get from it?
Open door
and my heart beats faster
The best idea
is never wrong
 
It's so close
and it is possible to feel it
To want it at least for a while
Be rather low
you can't be wrong there
and can know much more
 
Chorus:
I let the door open
Let my heart whistle
I don't know what it's coming
and what do I get from it?
Open door
and my heart beats faster
The best idea
is never wrong
 
I let the door open
Let my heart whistle
I don't know what it's coming
and what do I get from it?
Open door
and my heart beats faster
The best idea
is never wrong
 
Submitted by jjannika25 on Tue, 29/05/2012 - 20:49
Added in reply to request by rickyramirez1000
More translations of "Dvere"
Slovak → English - jjannika25
Comments