Eftakart [ Eftkart (Basm3 Esmk Bdm3) ]

Transliteration translation

Eftakart

‘iftakarti fdelti ‘eDHak wi-d-du-omu”a
‘iftakarti fdelti ‘eDHak wi-d-duumu”
‘iftakarti-fdelti ‘eDHak wi-d-duumu”a
‘iftakarti-fdelti ‘eDHak wi-d-duumu”a…
 
nzlit ‘ewi u giryyit ‘awi
wa-Hashet-ni ‘iyyamak ‘awi
met’ulli howwa mafish Tari’a
fiha ‘ensak ‘awi
u ma’ulshi ‘aah ‘aah
w ma’ulshi ‘aah ‘aah
w ma’ulshi ‘aah ‘aaaaaaah
 
Habibi ‘ul kidaa
Da”it kulli-l-’emani
wene mush Hastenna tani
uTfili-n-nar kifeeya
naari-l-fur’a bituga”a
 
Habibi ‘ul kida
“alashen mush Ha’dar ‘esma”a
kilmit ‘imte Hatirga”a
u mafish dumu”a fa-“yiini
besma”a ‘ismek bedemma”a
besma”a ‘ismek bedemma”a
 
kulli wa’rte-na ruH we-dauwerr fi-lli keen
u-stafedte-na ‘ih bi-Sura min zameen
kulli wa’rte-na ruH we-dauwerr fi-lli keen
u-stafedte-na ‘ih bi-Sura min zameen
 
mene shufteha li sibteha
yaritni shiltak minnaha
‘aw kunte Hatte me-shufshi fiha
‘aHle de ‘iyyem “ayishteha
u ma’ulshi ‘aah ‘aah
w ma’ulshi ‘aah ‘aah
w ma’ulshi ‘aah ‘aaaaaaah
 
Habibi ‘ul kida
Da”it kulli-l-’emani
wene mush Hastenna tani
uTfili-n-nar kifeeya
nari-l-fur’a bituga”a
 
Habibi ‘ul kidaa
“alashen mush Ha’dar ‘esma”a
kilmit ‘imte Hatirga”a
u mafish dumu”o f-“yiini
besma”a ‘ismek bedemma”a
besma”a ‘ismeek bedemma”a
________________________
 
2eftakarte-fDelte 2aD7ak we-d-dumou3a
2eftakarte-fDelte 2aD7ak we-d-dumou3
2eftakarte-fDelte 2aD7ak w ed-dumou3a
2eftakarte-fDelte 2aD7ak w ed-dumou3
 
nezlet 2awy we gereet 2awy
wa7ashetny 2eyyamak 2awy
matqulshe howwa mafeesh Tareeqah
feehaa 2ansaak 2awy
wu maqulshe 2aah 2aah,
w maqulshe 2aah 2aah
w maqulshe 2aah 2aaaaah
 
7abeeby qoul kedaa
Daa3et kull el-2amaany
wa-na mush 7astannaa taany
wu-Tfeely en-nar kefaayya
nar el-furqah betouga3
 
7abeeby qoul kedaa
3alashaan mush 7aqdar 2asma3
kelmet 2emtaa 7aterga3
wu mafeesh dumou3a fy 3eyny
basma3a 2esmak badamma3
basma3a 2esmak badamma3
 
kulle waqt ana rou7 w adawwar fy elly kaan
w astafadt ana 2eeh be-Sourah men zamaan
kulle waqta-na rou7 wa-dawwar fee-lly kaan
wa-stafadta-na 2eeh be-Sourah men zamaan
 
mana shuftahaa ly sebtahaa
ya reet-ny sheltak mennahaa
2aw kunt 7attaa mashufshe feehaa
2a7laa da 2eyyaam 3ayeshtahaa
wu maqulshe 2aah 2aah,
w maqulshe 2aah 2aah
w maqulshe 2aah 2aaaaah
 
7abeeby qoul kedaa
Daa3et kull el-2amaany
wa-na mush 7astannaa taany
wu-Tfeely en-nar kefaayya
nar el-furqah betouga3
 
7abeeby qoul kedaa
3alashaan mush 7aqdar 2asma3
kelmet 2emtaa 7aterga3
wu mafeesh dumou3a fy 3eeny
basma3a 2esmak badamma3
basma3a 2esmak badamma3
________________________
 
Submitted by Marinka on Sat, 07/09/2013 - 03:40
Author's comments:

Tr. by AN60SH.

thanked 3 times
UserTime ago
NinaDolmetcherin3 years 29 weeks
Guests thanked 2 times
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Arabic

Eftkart (Basm3 Esmk Bdm3)

أَفْتَكَرْتِ افْضَلْتِ أَضْحَكْ وَالدُّمُوعَ
افتكرت افضلت اضحك والدموع
أَفْتَكَرْتِ افْضَلْتِ أَضْحَكْ وَالدُّمُوعَ
افتكرت افضلت اضحك والدموع
 
نْزْلِتْ أَوِي وجِرِيِـتْ أَوِى
وَحَشَتْنِي إِيَّامَكْ أَوِي
 

More

More translations of "Eftkart (Basm3 Esmk Bdm3)"
Arabic → Transliteration - Marinka
5
Please help to translate "Eftkart (Basm3 Esmk Bdm3)"
UserPosted ago
NinaDolmetcherin3 years 29 weeks
5
Comments
NinaDolmetcherin     September 8th, 2013
5

!!!!!

Marinka     September 8th, 2013

Благодарим!