Eftakart [ Eftkart (Basm3 Esmk Bdm3) ]

Transliteration translation

Eftakart

‘iftakarti fdelti ‘eDHak wi-d-du-omu”a
‘iftakarti fdelti ‘eDHak wi-d-duumu”
‘iftakarti-fdelti ‘eDHak wi-d-duumu”a
‘iftakarti-fdelti ‘eDHak wi-d-duumu”a…
 
nzlit ‘ewi u giryyit ‘awi
wa-Hashet-ni ‘iyyamak ‘awi
met’ulli howwa mafish Tari’a
fiha ‘ensak ‘awi
u ma’ulshi ‘aah ‘aah
w ma’ulshi ‘aah ‘aah
w ma’ulshi ‘aah ‘aaaaaaah
 
Habibi ‘ul kidaa
Da”it kulli-l-’emani
wene mush Hastenna tani
uTfili-n-nar kifeeya
naari-l-fur’a bituga”a
 
Habibi ‘ul kida
“alashen mush Ha’dar ‘esma”a
kilmit ‘imte Hatirga”a
u mafish dumu”a fa-“yiini
besma”a ‘ismek bedemma”a
besma”a ‘ismek bedemma”a
 
kulli wa’rte-na ruH we-dauwerr fi-lli keen
u-stafedte-na ‘ih bi-Sura min zameen
kulli wa’rte-na ruH we-dauwerr fi-lli keen
u-stafedte-na ‘ih bi-Sura min zameen
 
mene shufteha li sibteha
yaritni shiltak minnaha
‘aw kunte Hatte me-shufshi fiha
‘aHle de ‘iyyem “ayishteha
u ma’ulshi ‘aah ‘aah
w ma’ulshi ‘aah ‘aah
w ma’ulshi ‘aah ‘aaaaaaah
 
Habibi ‘ul kida
Da”it kulli-l-’emani
wene mush Hastenna tani
uTfili-n-nar kifeeya
nari-l-fur’a bituga”a
 
Habibi ‘ul kidaa
“alashen mush Ha’dar ‘esma”a
kilmit ‘imte Hatirga”a
u mafish dumu”o f-“yiini
besma”a ‘ismek bedemma”a
besma”a ‘ismeek bedemma”a
________________________
 
2eftakarte-fDelte 2aD7ak we-d-dumou3a
2eftakarte-fDelte 2aD7ak we-d-dumou3
2eftakarte-fDelte 2aD7ak w ed-dumou3a
2eftakarte-fDelte 2aD7ak w ed-dumou3
 
nezlet 2awy we gereet 2awy
wa7ashetny 2eyyamak 2awy
matqulshe howwa mafeesh Tareeqah
feehaa 2ansaak 2awy
wu maqulshe 2aah 2aah,
w maqulshe 2aah 2aah
w maqulshe 2aah 2aaaaah
 
7abeeby qoul kedaa
Daa3et kull el-2amaany
wa-na mush 7astannaa taany
wu-Tfeely en-nar kefaayya
nar el-furqah betouga3
 
7abeeby qoul kedaa
3alashaan mush 7aqdar 2asma3
kelmet 2emtaa 7aterga3
wu mafeesh dumou3a fy 3eyny
basma3a 2esmak badamma3
basma3a 2esmak badamma3
 
kulle waqt ana rou7 w adawwar fy elly kaan
w astafadt ana 2eeh be-Sourah men zamaan
kulle waqta-na rou7 wa-dawwar fee-lly kaan
wa-stafadta-na 2eeh be-Sourah men zamaan
 
mana shuftahaa ly sebtahaa
ya reet-ny sheltak mennahaa
2aw kunt 7attaa mashufshe feehaa
2a7laa da 2eyyaam 3ayeshtahaa
wu maqulshe 2aah 2aah,
w maqulshe 2aah 2aah
w maqulshe 2aah 2aaaaah
 
7abeeby qoul kedaa
Daa3et kull el-2amaany
wa-na mush 7astannaa taany
wu-Tfeely en-nar kefaayya
nar el-furqah betouga3
 
7abeeby qoul kedaa
3alashaan mush 7aqdar 2asma3
kelmet 2emtaa 7aterga3
wu mafeesh dumou3a fy 3eeny
basma3a 2esmak badamma3
basma3a 2esmak badamma3
________________________
 
Submitted by Marinka on Sat, 07/09/2013 - 03:40
Author's comments:

Tr. by AN60SH.

thanked 3 times
UserTime ago
NinaDolmetcherin3 years 24 weeks
Guests thanked 2 times
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Arabic

Eftkart (Basm3 Esmk Bdm3)

أَفْتَكَرْتِ افْضَلْتِ أَضْحَكْ وَالدُّمُوعَ
افتكرت افضلت اضحك والدموع
أَفْتَكَرْتِ افْضَلْتِ أَضْحَكْ وَالدُّمُوعَ
 

More

More translations of "Eftkart (Basm3 Esmk Bdm3)"
Arabic → Transliteration - Marinka
5
Please help to translate "Eftkart (Basm3 Esmk Bdm3)"
UserPosted ago
NinaDolmetcherin3 years 24 weeks
5
Comments
NinaDolmetcherin     September 8th, 2013
5

!!!!!

Marinka     September 8th, 2013

Благодарим!