امانت (Emanet)

Persian translation

امانت

پر از جدایی هاست
سرنوشت بدون شانس من
سالها پرواز کردند و رفتند
دستانم خالی و عریان ماندند
 
مرا به زنجیرها بزن (غل و زنجیر کن)
دلم را تکه تکه کن
بخاطرت برده (اسیر و غلام) شدم
حالم را نفهمیدی
 
آه سرنوشتم بوده
که عاشق باشم بیش از این که عاشقم باشند
سالها پرواز کردند و رفتند
امانتم امانت
 
از تو برای من خاطره
یک تبسم تلخ بجا ماند
تو دستم و مشتم
بغیر از عشق چه ماند؟
تو دستم و مشتم
بغیر از درد چه ماند؟
 
Submitted by m_fandrousi on Mon, 11/06/2012 - 08:57
thanked 4 times
Guests thanked 4 times
Turkish

Emanet

ayrılıklarla dolu
benim şanssız kaderim
yıllar uçupta gitti
bomboş kaldı ellerim
 
vur beni zincirlere
parçala yüreğimi
uğruna köle oldum
 

More

More translations of "Emanet"
Turkish → Persian - m_fandrousi
Comments