امانت (Emanet)

Turkish

Emanet

ayrılıklarla dolu
benim şanssız kaderim
yıllar uçupta gitti
bomboş kaldı ellerim

vur beni zincirlere
parçala yüreğimi
uğruna köle oldum
anlamadın halimi

ah benim kaderimmiş
sevilmeden çok sevmek
yıllar uçupta gitti
emanetim emanet

senden bana hatıra
acı bir gülüş kaldı
elimde avucumda
aşkdan başka ne kaldi
elimde avucumda
dertten başka ne kaldı

Submitted by m_fandrousi on Mon, 11/06/2012 - 08:44
Align paragraphs
Persian translation

امانت

پر از جدایی هاست
سرنوشت بدون شانس من
سالها پرواز کردند و رفتند
دستانم خالی و عریان ماندند

مرا به زنجیرها بزن (غل و زنجیر کن)
دلم را تکه تکه کن
بخاطرت برده (اسیر و غلام) شدم
حالم را نفهمیدی

آه سرنوشتم بوده
که عاشق باشم بیش از این که عاشقم باشند
سالها پرواز کردند و رفتند
امانتم امانت

از تو برای من خاطره
یک تبسم تلخ بجا ماند
تو دستم و مشتم
بغیر از عشق چه ماند؟
تو دستم و مشتم
بغیر از درد چه ماند؟

Submitted by m_fandrousi on Mon, 11/06/2012 - 08:57
thanked 4 times
Guests thanked 4 times
More translations of "Emanet"
Turkish → Persian - m_fandrousi
Comments