Το Τραγούδι Της Emma (Emma's Theme)

English

Emma's Theme

Once I lived in darkness
Out there on my own
Left to brave the world alone
Everything seemed hopeless
No chance to break free
Couldn't hear the song inside of me
 
Once upon a time
A song inspired them: be brave
They gave me up because my fate
Was as the one who'd save
The world from your dark magic
And the wicked things you do
They placed a song inside my heart
More powerful than you
 
All the years of running
No, not anymore
I know what I'm living for
I'm no longer searching
Turns out all along
The answer was inside me
With a song
 
Submitted by katerina.selenators on Sat, 06/05/2017 - 11:10
Last edited by katerina.selenators on Sat, 27/05/2017 - 12:39
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Το Τραγούδι Της Emma

Κάποτε έζησα στο σκοτάδι
Έξω εκεί ολομόναχη
Έζησα για να αντέξω τον κόσμο μόνη
Όλα φαίνονταν απελπισμένα
Καμία ευκαιρία να ξεφύγω
Δεν μπορούσα να ακούσα το τραγούδι μέσα μου
 
Μια φορά και έναν καιρό
Ένα τραγούδι τους έμπνευσε: να είσαι γενναίος.
Με έδωσαν επειδή η μοίρα μου
Ήταν αυτή που θα έσωζε,
Τον κόσμο από την σκοτεινή μαγεία
Και τα αδύναμα πράγματα που κάνεις.
Έβαλαν ένα τραγούδι μέσα στην καρδιά μου
Πιο ισχυρό από εσένα
 
Όλα τα χρόνια του τρεξίματος
Όχι όχι πια
Ξέρω γιατί ζω
Δεν ψάχνω πια
Φαινόταν όλον τον καιρό
Η απάντηση ήταν μέσα μου
Με ένα τραγούδι
 
Submitted by katerina.selenators on Sat, 06/05/2017 - 11:18
Last edited by katerina.selenators on Sat, 27/05/2017 - 12:43
Comments