Празната бутилка (The Empty Bottle)

English

The Empty Bottle

The colours run away as the sun fades the day
I find it so hard to find the right words to say
I know that when I have to leave and close it all down
I'm losing everything that you have made me
 
Let it all just fade away like leave from green to grey
Defeat the impossible finish this war with enemies
And how I love your smile in my aching heart
But why does everything I touch become so sharp
 
Let the sea roll over me and wash me away
Let me slide deep beneath this crushing blue
The light in the night and the stars on your face
You are everything that surrounds me in this place
 
I am the hollowness the empty bottle at the end
I am the falling part playing at pretend
 
I want that feeling back deep inside my heart
 
Lay down these feelings push them all aside
Crawl out into the light my love I cannot hide
Searching for togetherness on the other side
A thousand bullet holes this love cannot die
 
For I am the hollowness the empty bottles at the end
I am the falling part playing at pretend
 
I want that feeling back deep inside my heart
 
This feeling
This feeling
This feeling
This feeling
This feeling
This feeling
This feeling
 
videoem: 
Align paragraphs
Bulgarian translation

Празната бутилка

Цветовете избледняват, докато слънцето залязва.
Толкова ми е трудно да намеря точните думи.
Знам, че ако трябва да си тръгна и да хлопна вратата,
Ще загубя всичко, в което ти ме превърна.
 
Нека всичко избледнее, както зеленото става синьо.
Победи невъзможното, довърши тази война с врагове,
А как обичам твоя мирис в болното ми сърце.
Но защо всичко, до което се докосна се превръща в острие?
 
Нека морето ме залее и ме отнесе на далеч,
Нека се спусна дълбоко под тази съкрушаваща тъга.
Светлините в нощта и звездите, отразени в лицето ти,
Ти си всичко, което ме заобикаля в това място.
 
Аз съм празнотата, празната бутилка на ръба.
Аз съм падаща частица, преструваща се, че играе
Искам обратно това чувство, дълбоко в сърцето си.
 
Оставям тези чувства, бутам ги настрани.
Излизам на светло, любов моя, не мога да се крия,
Търсейки единство на другия бряг.
И с хиляди дупки от куршум тази любов не може да умре.
 
Аз съм празнотата, празната бутилка на ръба.
Аз съм падаща частица, преструваща се, че играе
Искам обратно това чувство, дълбоко в сърцето си.
 
Това чувство
Това чувство
Това чувство
Това чувство
Това чувство
Това чувство
Това чувство
 
Submitted by kdravia on Tue, 24/04/2012 - 11:41
More translations of "The Empty Bottle"
English → Bulgarian - kdravia
5
Please help to translate "The Empty Bottle"
Archive: Top 6
Comments
mozzila    Wed, 25/04/2012 - 14:29

I am на осмия рай........ защото песента много ми харесва и страшно исках този превод. Уникален! Мнооооооого благодаря!
Моля те, Bullets.

mozzila    Wed, 25/04/2012 - 14:35

p.s.Тоест искам да преведеш и Bulletsq pls