Věčný plamen

English

Eternal flame

Close your eyes
Give me your hand, darling
Do you feel my heart beating ?
Do you understand ?
Do you feel the same
Or am I only dreaming ?
Is this burning ?
An eternal flame

I believe it's meant to be darling.
I watch you when you're sleeping
You belong with me
Do you feel the same
Or am I only dreaming ?

But is this burning ?
An eternal flame

Say my name!
Sun shines through the rain
Of all life so lonely,
Then come and ease the pain.
I don't want to lose this feeling.

Say my name
Sun shines through the rain.
Of all life so lonely,
Now come and ease the pain
I don't want to lose this feeling.

Close your eyes
Give me your hand, darling.
Do you feel my heart beating ?
Do you understand ?
Do you feel the same
Or am I only dreaming ?

Or is this burning ?
An eternal flame

Close your eyes
Give me your hand, darling.
Do you feel my heart beating ?
Do you understand ?
Do you feel the same
Or am I only dreaming ?

Or is this burning ?
An eternal flame

Close your eyes,
Give me your hand, darling.
Do you feel my heart beating ?
Do you understand ?
Do you feel the same
Or am I only dreaming ?

Is this burning ?
An eternal flame

Close your eyes,
Give me your hand, darling.
Do you feel my heart beating ?
Do you understand ?
Do you feel the same
Or am I only dreaming ?

Submitted by maëlstrom on Thu, 15/04/2010 - 16:42
See video
Try to align
Czech translation

Věčný plamen

Zavři oči
Podej mi ruku, miláčku
Cítíš, jak mi bije srdce?
Chápeš to?
Cítíš totéž
Nebo jen sním?
Hoří tu?
Věčný plamen

Věřím, že to tak bylo souzeno, miláčku
Dívám se na tebe, když spíš
Patříš ke mně
Cítíš totéž
Nebo jen sním?

Ale hoří tu?
Věčný plamen

Když vyslovíš mé jméno!
Slunce zasvítí i přesto, že prší
Celý život je tak smutný,
A ty přijdeš a zmírníš bolest.
Nechci ztratit ten pocit.

Když vyslovíš mé jméno!
Slunce zasvítí i přesto, že prší
Celý život je tak smutný,
A ty přijdeš a zmírníš bolest.
Nechci ztratit ten pocit.

Zavři oči
Podej mi ruku, miláčku
Cítíš, jak mi bije srdce?
Chápeš to?
Cítíš totéž
Nebo jen sním?

Nebo hoří tu?
Věčný plamen

Zavři oči
Podej mi ruku, miláčku
Cítíš, jak mi bije srdce?
Chápeš to?
Cítíš totéž
Nebo jen sním?

Nebo hoří tu?
Věčný plamen

Zavři oči
Podej mi ruku, miláčku
Cítíš, jak mi bije srdce?
Chápeš to?
Cítíš totéž
Nebo jen sním?

Hoří tu?
Věčný plamen

Zavři oči
Podej mi ruku, miláčku
Cítíš, jak mi bije srdce?
Chápeš to?
Cítíš totéž
Nebo jen sním?

Submitted by ventura on Tue, 12/07/2011 - 19:48
thanked 4 times
Guests thanked 4 times
Comments