A slip away

Swedish

Ett Snedsteg Bort

Jag vet hur livet hur livet har behandlat dig
Så, jag vill inte klandra dig,
Jag bara saknar det gamla dig
Låt oss säga som det e

Om man trampar snett är det en lång väg ner
Säg som det e (som det e)
(broder)

Du lever livet på kanten
Säger livet har runnit ut i sanden
Så, du har din framtid i handen
För i flaskan finner du din ande

Du säger du skall fly landet
Lämna skiten för livet på stranden
Fan, vi tappa bort dig samma stund
som du fann den

Kärleken som rinner in i armen
Men jag känner dina tårar
Svida mera än mina egna
Så jag vill inte klandra dig

Jag bara saknar den gamla dig
Systemet ger dig en enda chans, en enda chans
Gatan är ett snedsteg bort
I deras ögon har vi ingen plats

Dom lämnar dig ensam
Nej dom ger dig en enda chans, en enda chans
Vägen till gatan är kort
Hamnar du efter kommer du aldrig ifatt

Nej du faller ner snabbt
Vet inte längre vad jag springer från
Men kraven att prestera äter upp mig inifrån
Jag måste ut ur denna dimmridå

För jag har kroppen full utav oro men inget mål
I staden blir alla skolade
att skaffa status eller bli förlorare
Tror vi på allvar att livet blir godare

När man har framgång men inte längre polare
Nej från början var du full av liv och vind
Nu är du lyckad men ihålig
Du siktar högt och skall dit direkt
Och alla andra blir en bieffekt

Nej,
Systemet ger dig en enda chans, en enda chans
Gatan är ett snedsteg bort
I deras ögon har vi ingen plats

Dom lämnar dig ensam
Nej dom ger dig en enda chans, en enda chans
Vägen till gatan är kort
Hamnar du efter kommer du aldrig ifatt

Nej
Tomma löften och svek vi har fått
Vår beskärda del
Vännerna är värda mer
Vännerna är värda mer
Vännerna är värda mer

Det kommer bli för tungt för att ensam bära det
Vännerna är värda mer
Vännerna är värda mer
I detta snedstegs system

Fast i glappet utan papper
Kommer du aldrig in
Fast i glappet utan papper
Kommer du aldrig in

Submitted by petteri_t on Mon, 06/02/2012 - 00:26
See video
Try to align
English translation

A slip away

I know how life has treated you
So, I don't blame you
I just miss the old you
Let us say how it (really) is

If you miss your step, it is a long way down
Tell like it is (as it is)
(brother)

You live life on the edge
They say that sand of life has ran out from hourglass
So, you have your future in your hands
From the bottle you find your soul/spirit

You say that you will flee the country
Leave the shit to live on the beach
Damn, we lost you the same moment
as you found it

Love is running in your arms
But I feel your tears
They sting more than my own (tears)
So I won't blame you

I just miss the old you
System only gives you one chance, one chance
The street is just one slip (mistake) away
In their eyes, we have no place

They leave you alone
System only gives you one chance, one chance
The road to living on the street is short
if you fall behind, you will never catch up

No, you fall down quickly
Don't know anymore what I am running from
But the pressure to perform is eating me from inside
I have to get out of this ratrace (paddock)

My body has no worries, but no goal
In the city, everybody is becoming educated
To gain status or become a loser
Do we seriously believe that life will be better

When one has success but no friends anymore
In the beginning you were full of life and "wind"
Now you are successful but hollow
You aim high and reach it immediately
And everything else becomes a side effect

No,
System only gives you one chance, one chance
The street is just one mistake away
In their eyes, we have no place

They leave you alone
System only gives you one chance, one chance
The road to living on the street is short
if you fall behind, you will never catch up

No,
Empty promises and deceit we have
Our fair share
The friends are worth more
The friends are worth more
The friends are worth more

It will become too heavy to bear that alone
The friends are worth more
The friends are worth more
In this "crooked-step" system

Stuck in the gap without paper (??)
You will never be accepted
Stuck in the gap without paper (??)
You will never be accepted

Submitted by petteri_t on Mon, 06/02/2012 - 02:00
Author's comments:

1st raw attempt with my rusted Swedish
2nd pass with corrections from http://lyricstranslate.com/en/translator/rasa

UserPosted ago
Owlin3 years 28 weeks
2
Comments