هر نفسی که می کشی (Every Breath You Take)

Persian translation

هر نفسی که می کشی

هر نفسی که میکشی
و هر حرکتی که می کنی
هر استخوانی که می شکنی
هر قدمی که بر می داری
نگاهت خواهم کرد
 
هر روز تنها
و هر کلمه ای که می گویی
هر بازی که بازی کنی
هر شبی که بمانی
می خواهم نگاهت کنم
 
آه،نمی توانی ببینی
تو متعلق به منی؟
چطور قلب ضعیف من درد می گیرد
با هر قدمی که بر می داری
 
هر حرکتی که می کنی
هر عهدی که می شکنی
هر لبخندی ظاهری تو
هر ادعای محکم تو
می خواهم نگاهت کنم
 
پس از رفتن تو،بدون اثری گم شده ام
شب خواب میبینم،تنها می توان چهره ی تو را ببینم
اطرافم را نگاه می کنم،اما این تویی نمیتوانم جایگزینت کنم
خیلی احساس سرما می کنم،و آرزوی آغوشت را دارم
 
آه،نمی توانی ببینی
تو متعلق به منی؟
چطور قلب ضعیف من درد می گیرد
با هر قدمی که بر می داری
 
هر حرکتی که می کنی
هر عهدی که می شکنی
هر لبخندی ظاهری تو
هر ادعای محکم تو
می خواهم نگاهت کنم
 
هر حرکتی که می کنی
هر عهدی که می شکنی
می خواهم نگاهت کنم
 
می خواهم نگاهت کنم
 
Submitted by masih on Wed, 25/04/2012 - 10:24
thanked 8 times
UserTime ago
leila_persian_girl4 years 48 weeks
Guests thanked 7 times
English

Every Breath You Take

UserPosted ago
aref19894 years 45 weeks
4
leila_persian_girl4 years 48 weeks
5
Comments
leila_persian_girl     April 26th, 2012

Nice song and nice translation! Smile

masih     April 26th, 2012

thanks a lot