همه آسیب میبینند (Everybody Hurts)

English

Everybody Hurts

Don't know, don't know if I can do this on my own
Why do you have to leave me?
It seems I'm losing something deep inside of me
Hold on, onto me
Now I see, now I see
 
(Chorus)
Everybody hurts some days
It’s okay to be afraid
Everybody hurts
Everybody screams
Everybody feels this way
And it’s okay
 
Larararara
It’s okay
 
It feels like nothing really matters anymore
When you're gone I can't breathe
And I know you never meant to make me feel this way
This can't be happening
Now I see
(Now I see)
Now I see
 
(Chorus)
 
Larararara
It’s okay
Lalalalala
 
So many questions, so much on my mind
So many answers I can't find
I wish I could turn back the time
I wonder why
 
Everybody hurts some days
(Some days)
Everybody hurts some days
(Some days)
Everybody hurts some days
(Some days)
It’s okay to be afraid
(Afraid)
Everybody hurts
Everybody screams
Everybody feels this way
And it’s okay
 
Larararara
It’s okay
Lalalalala
It’s okay
 
Everybody hurts some days
It’s okay to be afraid
Everybody hurts some days
Yeah we all feel pain
Everybody feels this way
But it'll be okay
Can someone take me away to a better place?
Everybody feels this way
It’s okay
 
Larararara
It’s okay
Lalalalala
It’s okay
Larararara
It’s okay
Lalalalala
It’s okay
 
Submitted by citruswind on Fri, 04/03/2011 - 04:34
Last edited by szviky91 on Mon, 18/11/2013 - 18:10
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

همه آسیب میبینند

نمیدونم,نمیدونم اگه میتونم تنهایی این کار رو انجام بدم
چرا تو باید من رو تنها بذاری؟
به نظر میاد دارم یه چیزی که توی عمق وجودمه از دست میدم
وفادار بمون,به من
حالا میبینم,حالا میبینم
 
قسمت همخوانی
هر کس یه روزایی آسیب میبینه
ترسیدن اشکالی نداره (و طبیعیه)
همه آسیب میبینند
همه فریاد میزنند
همه همین احساس رو دارند
اما اشکال نداره
 
لا را را را را را
اشکالی نداره
 
احساس میکنم دیگه چیزی واسه ام مهم نیست
وقتی تو رفته ای من نمیتونم نفس بکشم
و میدونم که هیچوقت نمیخواستی باعث بشی چنین احساسی داشته باشم
این غیرممکنه
حالا میبینم
(حالا میبینم)
حالا میبینم
 
قسمت همخوانی
 
لا را را را را را
اشکالی نداره
لا را را را را را
 
ذهنم پر از سواله,پر از سوال
جوابهای زیادی هستن که من نمیتونم پیداشون کنم
کاش میتونستم زمان رو به عقب برگردونم
متعجبم که چرا (این رو میخوام)
 
هر کس یه روزایی آسیب میبینه
یه روزایی
هر کس یه روزایی آسیب میبینه
یه روزایی
هر کس یه روزایی آسیب میبینه
یه روزایی
ترسیدن اشکالی نداره (و طبیعیه)
ترسیدن
همه آسیب میبینند
همه فریاد میزنند
همه همین احساس رو دارند
اما اشکال نداره
 
لا را را را را را
اشکالی نداره
لا را را را را را
اشکالی نداره
 
هر کس یه روزایی آسیب میبینه
ترسیدن اشکالی نداره (و طبیعیه)
هر کس یه روزایی آسیب میبینه
آره,همه ی ما درد رو حس میکنبم
همه همین احساس رو دارند
اما اشکال نداره
آیا کسی میتونه من رو به یه جای بهتر ببره؟
همه همین احساس رو دارند
اشکالی نداره
 
لا را را را را را
اشکالی نداره
لا را را را را را
اشکالی نداره
لا را را را را را
اشکالی نداره
لا را را را را را
اشکالی نداره
 
Submitted by minuch on Thu, 12/04/2012 - 15:41
Please help to translate "Everybody Hurts"
Idioms from "Everybody Hurts"
Comments