همه احمق اند (Everybody's Fool)

English

Everybody's Fool

 

Perfect by nature
Icons of self indulgence
Just what we all need
More lies about a world that

Never was and never will be
Have you no shame? Don't you see me?
You know you've got everybody fooled

Look here she comes now
Bow down and stare in wonder
Oh how we love you
No flaws when you're pretending
But now I know she

Never was and never will be
You don't know how you've betrayed me
And somehow you've got everybody fooled

Without the mask, where will you hide?
Can't find yourself lost in your lie

I know the truth now
I know who you are
And I don't love you anymore

It Never was and never will be
You don't know how you've betrayed me
And somehow you've got everybody fooled

It never was and never will be
You're not real and you can't save me
Somehow now you're everybody's fool

Submitted by lorelai_g87 on Fri, 19/12/2008 - 09:56
See video
Try to align
Persian translation

همه احمق اند

Versions: #1#2

ذات بی عیب
تمثال های گذشتن از(سر خطاهای) خود
همون چیزیه که همه مون بهش نیاز داریم
دروغهای بیشتر و بیشتر درمورد دنیایی که

هیچوقت نبود و هیچوقت نخواهد بود
خجالت نمیکشی؟من رو نمیبینی؟
میدونی,تو همه رو گول زدی

نگاه کن,اون حالا داره میاد
اما پست و متعجبه
ما چطور تو رو دوست داریم؟
هیچ عیبی نداره,وقتی داری تظاهر میکنی
اما حالا میدونم که اون

هیچوقت نبود و هیچوقت نخواهد بود
نمیدونی که چطوری به من خیانت کردی
میدونی,تو همه رو گول زدی

بدون نقاب,کجا پنهان میشی؟
نمیتونی خودت رو پیدا کنی چون توی دروغهات گم شدی

حالا من حقیقت رو میدونم
میدونم تو کی هستی
و دیگه دوستت ندارم

این هیچوقت نبود و هیچوقت نخواهد بود
نمیدونی که چطوری به من خیانت کردی
یه جورایی (میشه گفت تو)همه رو گول زدی

این هیچوقت نبود و هیچوقت نخواهد بود
تو واقعی نیستی و نمیتونی من رو نجات بدی
حالا یه جورایی همه ی آدمهات (مزدورهات) احمق اند

Submitted by minuch on Mon, 16/04/2012 - 16:10
thanked 2 times
Guests thanked 2 times
Comments