مهاجرت (Exodus)

English

Exodus

 

My black backpack's stuffed with broken dreams
20 bucks should get me through the week
Never said a word of discontentment
Fought it a thousand times but now
I'm leaving home

(Chorus)
Here in the shadows
I'm safe
I'm free
I've nowhere else to go but
I cannot stay where I don't belong

Two months pass by and it's getting cold
I know I'm not lost
I am just alone
But I won't cry
I won't give up
I can't go back now
Waking up is knowing who you really are

(Chorus x2)

Show me the shadow where true meaning lies
So much more dismay in empty eyes

Submitted by Miley_Lovato on Sat, 29/10/2011 - 14:38
See video
Try to align
Persian translation

مهاجرت

Versions: #1#2

کوله پشتی سیاه من با رویاهای نابود شده پر شده
فکر کنم هفته ای بیست دلار برام کافی باشه
هیچوقت اظهار نارضایتی نکردم
هزار بار باهاش جنگیدم اما حالا
دارم خونه رو ترک میکنم

قسمت همخوانی
اینجا میون سایه ها
جام امنه
آزادم
هیچ جای دیگه ای برای رفتن ندارم اما
نمیتونم توی جایی که بهش تعلق ندارم بمونم

دو ماه گذشته و هوا داره سرد میشه
میدونم که گم نشدم
فقط تنهام
اما گریه نمیکنم
تسلیم نمیشم
حالا دیگه نمیتونم برگردم
بیدار شدن یعنی اینکه بدونی کی هستی

قسمت همخوانی×2

سایه رو نشونم بده,جایی که حقیقت پنهان شده
ترس خیلی بیشتری توی چشمهای خالیه

Submitted by minuch on Thu, 05/04/2012 - 18:45
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Comments