Deho lyrics

Mongolian

Deho

Хэн юу гэв? Яг хаана гэв?
Өөр юу гэв? Бүр яана гэв?
Тэр харав уу? Сул гуйв уу?
Бие бариу, Бүр тавиу

Тэр энд надтай хамт байсан бол
Байдал арай дээр байхгүй юу тэ?
Ядаж байхад энд дандаа хоёроороо байх юм аа
Гэхдээ зүгээрээ энэ тийм ч хэцүү биш
Oh энд халуун байна
Yeah халууцаад байна
Үүү хөөрөөд байна
Зүгээр сууж лав чадахгүй нь
Энд ийм гоё байхад чинь
Хэн, юу надад саад болох юм бэ?

Зүгээр гоё байхад тэр хамаагүй ш дээ
Энд өөрөө юу хүсч байгаа нь гол нь ш дээ
Ийм зүйл юу болдгийг чи мэднэ ш дээ
Яг одоо би мэдээж чи уйдахгүй нь лав тэ?

Орчныг орхиод хазгай
Түгжээ задлаад задгай
Хүслийг тэслээд назгай
Зөв үү?
Надаас бусдыг болье
Гаднаа бүхнээс далий
Дотроо зүгээр халья
Тийм үү? Deho

Юу юу гэж надад дөхөөд хэл Deho
Зүг хүслийг гэм гэх үү?
Хэн, яана гэж айн
Мэдээгүй юм байна, Deho
Би өөртөө сана гэх үү?
Өө тийм үү
Тэгвэл сонс, мэдээд ав
Тийм хүн байдаггүй юм Deho

Биеэ суллаад, ая сонсоод, хэм зөрөхгүй ээ
Үес хөдлөөд, харсхийгээд, хүн сөрөхгүй ээ
Биеэ суллаад, ая сонсоод, хэм зөрөхгүй ээ
Яаж байхыг хүсч байна?
Яг одоо тийм л бай

Зүгээр гоё байхад тэр хамаагүй ш дээ
Энд өөрөө юу хүсч байгаа нь гол нь ш дээ
Ийм зүйл юу болдгийг чи мэднэ ш дээ
Яг одоо би мэдээж чи уйдахгүй нь лав тэ?

Орчныг орхиод хазгай
Түгжээ задлаад задгай
Хүслийг тэслээд назгай
Зөв үү?
Надаас бусдыг болье
Гаднаа бүхнээс далий
Дотроо зүгээр халья
Тийм үү? Deho

Хэн юу гэв? Яг хаана гэв?
Өөр юу гэв? Бүр яана гэв?
Тэр харав уу? Сул гуйв уу?
Бие бариу, Бүр тавиу
Хэн юу гэв? Яг хаана гэв?
Өөр юу гэв? Бүр яана гэв?
Тэр харав уу? Сул гуйв уу?
Бие бариу, Бүр тавиу

Зүгээр гоё байхад тэр хамаагүй ш дээ
Энд өөрөө юу хүсч байгаа нь гол нь ш дээ
Ийм зүйл юу болдгийг чи мэднэ ш дээ
Яг одоо би мэдээж чи уйдахгүй нь лав тэ?

Юу юу гэж надад дөхөөд хэл Deho
Зүг хүслийг гэм гэх үү?
Хэн, яана гэж айн
Мэдээгүй юм байна, Deho
Би өөртөө сана гэх үү?
Өө тийм үү
Тэгвэл сонс, мэдээд ав
Тийм хүн байдаггүй юм Deho

Submitted by MontyBoosh on Thu, 08/11/2012 - 21:59
Khen yooo guev? Yagu khaana guev?
Öör yooo guev? Bүr yaana guev?
Ter kharav oooo? Sool guooyv oooo?
Biye barioo, Bүr tavioo

Ter end nadtay khamt baysan bol
Baydal aray deer baykhguүy yooo te?
Yadazh baykhad end dandaa khoyorooroo baykh yom aa
Guekhdee zүgueeree ene tiym ch khetzүү bish
Oh end khaloooon bayna
Yeah khalooootzaad bayna
Үүү khöörööd bayna
Zүgueer soooozh lav chadakhguүy n'
End iym guoyo baykhad chin'
Khen, yooo nadad saad bolokh yom be?

Zүgueer guoyo baykhad ter khamaaguүy sh dee
End ööröö yooo khүsch bayguaa n' guol n' sh dee
Iym zүyl yooo boldguiygu chi medne sh dee
Yagu odoo bi medeezh chi ooydakhguүy n' lav te?

Orchnigu orkhiod khazguay
Tүguzhee zadlaad zadguay
Khүsliygu tesleed nazguay
Zöv үү?
Nadaas boosdigu bol'ye
Guadnaa bүkhnees daliy
Dotroo zүgueer khal'ya
Tiym үү? Deho

Yooo yooo guezh nadad dökhööd khel Deho
Zүgu khүsliygu guem guekh үү?
Khen, yaana guezh ayn
Medeeguүy yom bayna, Deho
Bi öörtöö sana guekh үү?
Öö tiym үү
Teguvel sons, medeed av
Tiym khүn baydaguguүy yom Deho

Biyee soollaad, aya sonsood, khem zörökhguүy ee
Үyes khödlööd, kharskhiygueed, khүn sörökhguүy ee
Biyee soollaad, aya sonsood, khem zörökhguүy ee
Yaazh baykhigu khүsch bayna?
Yagu odoo tiym l bay

Zүgueer guoyo baykhad ter khamaaguүy sh dee
End ööröö yooo khүsch bayguaa n' guol n' sh dee
Iym zүyl yooo boldguiygu chi medne sh dee
Yagu odoo bi medeezh chi ooydakhguүy n' lav te?

Orchnigu orkhiod khazguay
Tүguzhee zadlaad zadguay
Khүsliygu tesleed nazguay
Zöv үү?
Nadaas boosdigu bol'ye
Guadnaa bүkhnees daliy
Dotroo zүgueer khal'ya
Tiym үү? Deho

Khen yooo guev? Yagu khaana guev?
Öör yooo guev? Bүr yaana guev?
Ter kharav oooo? Sool guooyv oooo?
Biye barioo, Bүr tavioo
Khen yooo guev? Yagu khaana guev?
Öör yooo guev? Bүr yaana guev?
Ter kharav oooo? Sool guooyv oooo?
Biye barioo, Bүr tavioo

Zүgueer guoyo baykhad ter khamaaguүy sh dee
End ööröö yooo khүsch bayguaa n' guol n' sh dee
Iym zүyl yooo boldguiygu chi medne sh dee
Yagu odoo bi medeezh chi ooydakhguүy n' lav te?

Yooo yooo guezh nadad dökhööd khel Deho
Zүgu khүsliygu guem guekh үү?
Khen, yaana guezh ayn
Medeeguүy yom bayna, Deho
Bi öörtöö sana guekh үү?
Öö tiym үү
Teguvel sons, medeed av
Tiym khүn baydaguguүy yom Deho
Submitted by MontyBoosh on Thu, 08/11/2012 - 21:59
Hen yŭŭ gew? Yag haana gew?
Oor yŭŭ gew? Bur yaana gew?
Ter haraw ŭŭ? Sŭl gŭyw ŭŭ?
Biye bariŭ, Bur tawiŭ

Ter end nadtay hamt baysan bŏl
Baydal aray deer bayhguy yŭŭ te?
Yadaj bayhad end dandaa hŏyŏrŏŏrŏŏ bayh yum aa
Gehdee zugeeree ene tiym ç hecuu biş
Oh end halŭŭn bayna
Yeah halŭŭcaad bayna
Uuu hoorood bayna
Zugeer sŭŭj law çadahguy ṅ
End iym gŏyŏ bayhad çiṅ
Hen, yŭŭ nadad saad bŏlŏh yum be?

Zugeer gŏyŏ bayhad ter hamaaguy ş dee
End ooroo yŭŭ husç baygaa ṅ gŏl ṅ ş dee
Iym zuyl yŭŭ bŏldgiyg çi medne ş dee
Yag ŏdŏŏ bi medeej çi ŭydahguy ṅ law te?

Ŏrçnĭg ŏrhiŏd hazgay
Tugjee zadlaad zadgay
Husliyg tesleed nazgay
Zow uu?
Nadaas bŭsdĭg bŏľye
Gadnaa buhnees daliy
Dŏtrŏŏ zugeer haľya
Tiym uu? Deho

Yŭŭ yŭŭ gej nadad dohood hel Deho
Zug husliyg gem geh uu?
Hen, yaana gej ayn
Medeeguy yum bayna, Deho
Bi oortoo sana geh uu?
Oo tiym uu
Tegwel sŏns, medeed aw
Tiym hun baydagguy yum Deho

Biyee sŭllaad, aya sŏnsŏŏd, hem zorohguy ee
Uyes hodlood, harshiygeed, hun sorohguy ee
Biyee sŭllaad, aya sŏnsŏŏd, hem zorohguy ee
Yaaj bayhĭg husç bayna?
Yag ŏdŏŏ tiym l bay

Zugeer gŏyŏ bayhad ter hamaaguy ş dee
End ooroo yŭŭ husç baygaa ṅ gŏl ṅ ş dee
Iym zuyl yŭŭ bŏldgiyg çi medne ş dee
Yag ŏdŏŏ bi medeej çi ŭydahguy ṅ law te?

Ŏrçnĭg ŏrhiŏd hazgay
Tugjee zadlaad zadgay
Husliyg tesleed nazgay
Zow uu?
Nadaas bŭsdĭg bŏľye
Gadnaa buhnees daliy
Dŏtrŏŏ zugeer haľya
Tiym uu? Deho

Hen yŭŭ gew? Yag haana gew?
Oor yŭŭ gew? Bur yaana gew?
Ter haraw ŭŭ? Sŭl gŭyw ŭŭ?
Biye bariŭ, Bur tawiŭ
Hen yŭŭ gew? Yag haana gew?
Oor yŭŭ gew? Bur yaana gew?
Ter haraw ŭŭ? Sŭl gŭyw ŭŭ?
Biye bariŭ, Bur tawiŭ

Zugeer gŏyŏ bayhad ter hamaaguy ş dee
End ooroo yŭŭ husç baygaa ṅ gŏl ṅ ş dee
Iym zuyl yŭŭ bŏldgiyg çi medne ş dee
Yag ŏdŏŏ bi medeej çi ŭydahguy ṅ law te?

Yŭŭ yŭŭ gej nadad dohood hel Deho
Zug husliyg gem geh uu?
Hen, yaana gej ayn
Medeeguy yum bayna, Deho
Bi oortoo sana geh uu?
Oo tiym uu
Tegwel sŏns, medeed aw
Tiym hun baydagguy yum Deho
Submitted by amateur on Thu, 08/11/2012 - 21:59
Last edited by amateur on Mon, 06/07/2015 - 17:46

Video

See video
Please help to translate "Deho"
Comments