Deho lyrics

Mongolian

Deho

Khen yooo guev? Yagu khaana guev?
Öör yooo guev? Bүr yaana guev?
Ter kharav oooo? Sool guooyv oooo?
Biye barioo, Bүr tavioo
 
Ter end nadtay khamt baysan bol
Baydal aray deer baykhguүy yooo te?
Yadazh baykhad end dandaa khoyorooroo baykh yom aa
Guekhdee zүgueeree ene tiym ch khetzүү bish
Oh end khaloooon bayna
Yeah khalooootzaad bayna
Үүү khöörööd bayna
Zүgueer soooozh lav chadakhguүy n'
End iym guoyo baykhad chin'
Khen, yooo nadad saad bolokh yom be?
 
Zүgueer guoyo baykhad ter khamaaguүy sh dee
End ööröö yooo khүsch bayguaa n' guol n' sh dee
Iym zүyl yooo boldguiygu chi medne sh dee
Yagu odoo bi medeezh chi ooydakhguүy n' lav te?
 
Orchnigu orkhiod khazguay
Tүguzhee zadlaad zadguay
Khүsliygu tesleed nazguay
Zöv үү?
Nadaas boosdigu bol'ye
Guadnaa bүkhnees daliy
Dotroo zүgueer khal'ya
Tiym үү? Deho
 
Yooo yooo guezh nadad dökhööd khel Deho
Zүgu khүsliygu guem guekh үү?
Khen, yaana guezh ayn
Medeeguүy yom bayna, Deho
Bi öörtöö sana guekh үү?
Öö tiym үү
Teguvel sons, medeed av
Tiym khүn baydaguguүy yom Deho
 
Biyee soollaad, aya sonsood, khem zörökhguүy ee
Үyes khödlööd, kharskhiygueed, khүn sörökhguүy ee
Biyee soollaad, aya sonsood, khem zörökhguүy ee
Yaazh baykhigu khүsch bayna?
Yagu odoo tiym l bay
 
Zүgueer guoyo baykhad ter khamaaguүy sh dee
End ööröö yooo khүsch bayguaa n' guol n' sh dee
Iym zүyl yooo boldguiygu chi medne sh dee
Yagu odoo bi medeezh chi ooydakhguүy n' lav te?
 
Orchnigu orkhiod khazguay
Tүguzhee zadlaad zadguay
Khүsliygu tesleed nazguay
Zöv үү?
Nadaas boosdigu bol'ye
Guadnaa bүkhnees daliy
Dotroo zүgueer khal'ya
Tiym үү? Deho
 
Khen yooo guev? Yagu khaana guev?
Öör yooo guev? Bүr yaana guev?
Ter kharav oooo? Sool guooyv oooo?
Biye barioo, Bүr tavioo
Khen yooo guev? Yagu khaana guev?
Öör yooo guev? Bүr yaana guev?
Ter kharav oooo? Sool guooyv oooo?
Biye barioo, Bүr tavioo
 
Zүgueer guoyo baykhad ter khamaaguүy sh dee
End ööröö yooo khүsch bayguaa n' guol n' sh dee
Iym zүyl yooo boldguiygu chi medne sh dee
Yagu odoo bi medeezh chi ooydakhguүy n' lav te?
 
Yooo yooo guezh nadad dökhööd khel Deho
Zүgu khүsliygu guem guekh үү?
Khen, yaana guezh ayn
Medeeguүy yom bayna, Deho
Bi öörtöö sana guekh үү?
Öö tiym үү
Teguvel sons, medeed av
Tiym khүn baydaguguүy yom Deho
 
Transliteration submitted by MontyBoosh on Thu, 08/11/2012 - 21:59
Hen juu gev? Jag haana gev?
Ȯȯr juu gev? Bu̇r jaana gev?
Ter harav uu? Sul guiv uu?
Bije bariu, Bu̇r taviu
 
Ter end nadtai hamt baisan bol
Baidal arai deer baihgu̇i juu te?
Jadaž baihad end dandaa hojorooroo baih jum aa
Gehdee zu̇geeree ene tiim č hecu̇u̇ biš
Oh end haluun baina
Yeah haluucaad baina
U̇u̇u̇ hȯȯrȯȯd baina
Zu̇geer suuž lav čadahgu̇i n’
End iim gojo baihad čin’
Hen, juu nadad saad boloh jum be?
 
Zu̇geer gojo baihad ter hamaagu̇i š dee
End ȯȯrȯȯ juu hu̇sč baigaa n’ gol n’ š dee
Iim zu̇il juu boldgiig či medne š dee
Jag odoo bi medeež či uidahgu̇i n’ lav te?
 
Orčnịg orhiod hazgai
Tu̇gžee zadlaad zadgai
Hu̇sliig tesleed nazgai
Zȯv u̇u̇?
Nadaas busdịg bol’je
Gadnaa bu̇hnees dalii
Dotroo zu̇geer hal’ja
Tiim u̇u̇? Deho
 
Juu juu gež nadad dȯhȯȯd hel Deho
Zu̇g hu̇sliig gem geh u̇u̇?
Hen, jaana gež ain
Medeegu̇i jum baina, Deho
Bi ȯȯrtȯȯ sana geh u̇u̇?
Ȯȯ tiim u̇u̇
Tegvel sons, medeed av
Tiim hu̇n baidaggu̇i jum Deho
 
Bijee sullaad, aja sonsood, hem zȯrȯhgu̇i ee
U̇jes hȯdlȯȯd, harshiigeed, hu̇n sȯrȯhgu̇i ee
Bijee sullaad, aja sonsood, hem zȯrȯhgu̇i ee
Jaaž baihịg hu̇sč baina?
Jag odoo tiim l bai
 
Zu̇geer gojo baihad ter hamaagu̇i š dee
End ȯȯrȯȯ juu hu̇sč baigaa n’ gol n’ š dee
Iim zu̇il juu boldgiig či medne š dee
Jag odoo bi medeež či uidahgu̇i n’ lav te?
 
Orčnịg orhiod hazgai
Tu̇gžee zadlaad zadgai
Hu̇sliig tesleed nazgai
Zȯv u̇u̇?
Nadaas busdịg bol’je
Gadnaa bu̇hnees dalii
Dotroo zu̇geer hal’ja
Tiim u̇u̇? Deho
 
Hen juu gev? Jag haana gev?
Ȯȯr juu gev? Bu̇r jaana gev?
Ter harav uu? Sul guiv uu?
Bije bariu, Bu̇r taviu
Hen juu gev? Jag haana gev?
Ȯȯr juu gev? Bu̇r jaana gev?
Ter harav uu? Sul guiv uu?
Bije bariu, Bu̇r taviu
 
Zu̇geer gojo baihad ter hamaagu̇i š dee
End ȯȯrȯȯ juu hu̇sč baigaa n’ gol n’ š dee
Iim zu̇il juu boldgiig či medne š dee
Jag odoo bi medeež či uidahgu̇i n’ lav te?
 
Juu juu gež nadad dȯhȯȯd hel Deho
Zu̇g hu̇sliig gem geh u̇u̇?
Hen, jaana gež ain
Medeegu̇i jum baina, Deho
Bi ȯȯrtȯȯ sana geh u̇u̇?
Ȯȯ tiim u̇u̇
Tegvel sons, medeed av
Tiim hu̇n baidaggu̇i jum Deho
 
Transliteration submitted by amateur on Thu, 20/02/2014 - 07:30

Хэн юу гэв? Яг хаана гэв?
Өөр юу гэв? Бүр яана гэв?
Тэр харав уу? Сул гуйв уу?
Бие бариу, Бүр тавиу

Тэр энд надтай хамт байсан бол
Байдал арай дээр байхгүй юу тэ?
Ядаж байхад энд дандаа хоёроороо байх юм аа
Гэхдээ зүгээрээ энэ тийм ч хэцүү биш
Oh энд халуун байна
Yeah халууцаад байна
Үүү хөөрөөд байна
Зүгээр сууж лав чадахгүй нь
Энд ийм гоё байхад чинь
Хэн, юу надад саад болох юм бэ?

Зүгээр гоё байхад тэр хамаагүй ш дээ
Энд өөрөө юу хүсч байгаа нь гол нь ш дээ
Ийм зүйл юу болдгийг чи мэднэ ш дээ
Яг одоо би мэдээж чи уйдахгүй нь лав тэ?

Орчныг орхиод хазгай
Түгжээ задлаад задгай
Хүслийг тэслээд назгай
Зөв үү?
Надаас бусдыг болье
Гаднаа бүхнээс далий
Дотроо зүгээр халья
Тийм үү? Deho

Юу юу гэж надад дөхөөд хэл Deho
Зүг хүслийг гэм гэх үү?
Хэн, яана гэж айн
Мэдээгүй юм байна, Deho
Би өөртөө сана гэх үү?
Өө тийм үү
Тэгвэл сонс, мэдээд ав
Тийм хүн байдаггүй юм Deho

Биеэ суллаад, ая сонсоод, хэм зөрөхгүй ээ
Үес хөдлөөд, харсхийгээд, хүн сөрөхгүй ээ
Биеэ суллаад, ая сонсоод, хэм зөрөхгүй ээ
Яаж байхыг хүсч байна?
Яг одоо тийм л бай

Зүгээр гоё байхад тэр хамаагүй ш дээ
Энд өөрөө юу хүсч байгаа нь гол нь ш дээ
Ийм зүйл юу болдгийг чи мэднэ ш дээ
Яг одоо би мэдээж чи уйдахгүй нь лав тэ?

Орчныг орхиод хазгай
Түгжээ задлаад задгай
Хүслийг тэслээд назгай
Зөв үү?
Надаас бусдыг болье
Гаднаа бүхнээс далий
Дотроо зүгээр халья
Тийм үү? Deho

Хэн юу гэв? Яг хаана гэв?
Өөр юу гэв? Бүр яана гэв?
Тэр харав уу? Сул гуйв уу?
Бие бариу, Бүр тавиу
Хэн юу гэв? Яг хаана гэв?
Өөр юу гэв? Бүр яана гэв?
Тэр харав уу? Сул гуйв уу?
Бие бариу, Бүр тавиу

Зүгээр гоё байхад тэр хамаагүй ш дээ
Энд өөрөө юу хүсч байгаа нь гол нь ш дээ
Ийм зүйл юу болдгийг чи мэднэ ш дээ
Яг одоо би мэдээж чи уйдахгүй нь лав тэ?

Юу юу гэж надад дөхөөд хэл Deho
Зүг хүслийг гэм гэх үү?
Хэн, яана гэж айн
Мэдээгүй юм байна, Deho
Би өөртөө сана гэх үү?
Өө тийм үү
Тэгвэл сонс, мэдээд ав
Тийм хүн байдаггүй юм Deho

Submitted by MontyBoosh on Thu, 08/11/2012 - 21:59

Video

Please help to translate "Deho"
Comments