Deho lyrics

Mongolian

Deho

Хэн юу гэв? Яг хаана гэв?
Өөр юу гэв? Бүр яана гэв?
Тэр харав уу? Сул гуйв уу?
Бие бариу, Бүр тавиу

Тэр энд надтай хамт байсан бол
Байдал арай дээр байхгүй юу тэ?
Ядаж байхад энд дандаа хоёроороо байх юм аа
Гэхдээ зүгээрээ энэ тийм ч хэцүү биш
Oh энд халуун байна
Yeah халууцаад байна
Үүү хөөрөөд байна
Зүгээр сууж лав чадахгүй нь
Энд ийм гоё байхад чинь
Хэн, юу надад саад болох юм бэ?

Зүгээр гоё байхад тэр хамаагүй ш дээ
Энд өөрөө юу хүсч байгаа нь гол нь ш дээ
Ийм зүйл юу болдгийг чи мэднэ ш дээ
Яг одоо би мэдээж чи уйдахгүй нь лав тэ?

Орчныг орхиод хазгай
Түгжээ задлаад задгай
Хүслийг тэслээд назгай
Зөв үү?
Надаас бусдыг болье
Гаднаа бүхнээс далий
Дотроо зүгээр халья
Тийм үү? Deho

Юу юу гэж надад дөхөөд хэл Deho
Зүг хүслийг гэм гэх үү?
Хэн, яана гэж айн
Мэдээгүй юм байна, Deho
Би өөртөө сана гэх үү?
Өө тийм үү
Тэгвэл сонс, мэдээд ав
Тийм хүн байдаггүй юм Deho

Биеэ суллаад, ая сонсоод, хэм зөрөхгүй ээ
Үес хөдлөөд, харсхийгээд, хүн сөрөхгүй ээ
Биеэ суллаад, ая сонсоод, хэм зөрөхгүй ээ
Яаж байхыг хүсч байна?
Яг одоо тийм л бай

Зүгээр гоё байхад тэр хамаагүй ш дээ
Энд өөрөө юу хүсч байгаа нь гол нь ш дээ
Ийм зүйл юу болдгийг чи мэднэ ш дээ
Яг одоо би мэдээж чи уйдахгүй нь лав тэ?

Орчныг орхиод хазгай
Түгжээ задлаад задгай
Хүслийг тэслээд назгай
Зөв үү?
Надаас бусдыг болье
Гаднаа бүхнээс далий
Дотроо зүгээр халья
Тийм үү? Deho

Хэн юу гэв? Яг хаана гэв?
Өөр юу гэв? Бүр яана гэв?
Тэр харав уу? Сул гуйв уу?
Бие бариу, Бүр тавиу
Хэн юу гэв? Яг хаана гэв?
Өөр юу гэв? Бүр яана гэв?
Тэр харав уу? Сул гуйв уу?
Бие бариу, Бүр тавиу

Зүгээр гоё байхад тэр хамаагүй ш дээ
Энд өөрөө юу хүсч байгаа нь гол нь ш дээ
Ийм зүйл юу болдгийг чи мэднэ ш дээ
Яг одоо би мэдээж чи уйдахгүй нь лав тэ?

Юу юу гэж надад дөхөөд хэл Deho
Зүг хүслийг гэм гэх үү?
Хэн, яана гэж айн
Мэдээгүй юм байна, Deho
Би өөртөө сана гэх үү?
Өө тийм үү
Тэгвэл сонс, мэдээд ав
Тийм хүн байдаггүй юм Deho

Submitted by MontyBoosh on Thu, 08/11/2012 - 21:59
Khen yooo guev? Yagu khaana guev?
Öör yooo guev? Bүr yaana guev?
Ter kharav oooo? Sool guooyv oooo?
Biye barioo, Bүr tavioo

Ter end nadtay khamt baysan bol
Baydal aray deer baykhguүy yooo te?
Yadazh baykhad end dandaa khoyorooroo baykh yom aa
Guekhdee zүgueeree ene tiym ch khetzүү bish
Oh end khaloooon bayna
Yeah khalooootzaad bayna
Үүү khöörööd bayna
Zүgueer soooozh lav chadakhguүy n'
End iym guoyo baykhad chin'
Khen, yooo nadad saad bolokh yom be?

Zүgueer guoyo baykhad ter khamaaguүy sh dee
End ööröö yooo khүsch bayguaa n' guol n' sh dee
Iym zүyl yooo boldguiygu chi medne sh dee
Yagu odoo bi medeezh chi ooydakhguүy n' lav te?

Orchnigu orkhiod khazguay
Tүguzhee zadlaad zadguay
Khүsliygu tesleed nazguay
Zöv үү?
Nadaas boosdigu bol'ye
Guadnaa bүkhnees daliy
Dotroo zүgueer khal'ya
Tiym үү? Deho

Yooo yooo guezh nadad dökhööd khel Deho
Zүgu khүsliygu guem guekh үү?
Khen, yaana guezh ayn
Medeeguүy yom bayna, Deho
Bi öörtöö sana guekh үү?
Öö tiym үү
Teguvel sons, medeed av
Tiym khүn baydaguguүy yom Deho

Biyee soollaad, aya sonsood, khem zörökhguүy ee
Үyes khödlööd, kharskhiygueed, khүn sörökhguүy ee
Biyee soollaad, aya sonsood, khem zörökhguүy ee
Yaazh baykhigu khүsch bayna?
Yagu odoo tiym l bay

Zүgueer guoyo baykhad ter khamaaguүy sh dee
End ööröö yooo khүsch bayguaa n' guol n' sh dee
Iym zүyl yooo boldguiygu chi medne sh dee
Yagu odoo bi medeezh chi ooydakhguүy n' lav te?

Orchnigu orkhiod khazguay
Tүguzhee zadlaad zadguay
Khүsliygu tesleed nazguay
Zöv үү?
Nadaas boosdigu bol'ye
Guadnaa bүkhnees daliy
Dotroo zүgueer khal'ya
Tiym үү? Deho

Khen yooo guev? Yagu khaana guev?
Öör yooo guev? Bүr yaana guev?
Ter kharav oooo? Sool guooyv oooo?
Biye barioo, Bүr tavioo
Khen yooo guev? Yagu khaana guev?
Öör yooo guev? Bүr yaana guev?
Ter kharav oooo? Sool guooyv oooo?
Biye barioo, Bүr tavioo

Zүgueer guoyo baykhad ter khamaaguүy sh dee
End ööröö yooo khүsch bayguaa n' guol n' sh dee
Iym zүyl yooo boldguiygu chi medne sh dee
Yagu odoo bi medeezh chi ooydakhguүy n' lav te?

Yooo yooo guezh nadad dökhööd khel Deho
Zүgu khүsliygu guem guekh үү?
Khen, yaana guezh ayn
Medeeguүy yom bayna, Deho
Bi öörtöö sana guekh үү?
Öö tiym үү
Teguvel sons, medeed av
Tiym khүn baydaguguүy yom Deho
Submitted by MontyBoosh on Thu, 08/11/2012 - 21:59
Hen yuu gew? Yag haana gew?
Ŏŏr yuu gew? Bŭr yaana gew?
Ter haraw uu? Sul guyw uu?
Biyŏ bariu, Bŭr tawiu

Ter end nadtay hamt baysan bol
Baydal aray deer bayhgŭy yuu te?
Yadaj bayhad end dandaa hoyorooroo bayh yum aa
Gehdee zŭgeeree ene tiym ç hetsŭŭ biş
Oh end haluun bayna
Yeah haluutsaad bayna
Ŭŭŭ hŏŏrŏŏd bayna
Zŭgeer suuj law çadahgŭy ný
End iym goyo bayhad çiný
Hen, yuu nadad saad boloh yum be?

Zŭgeer goyo bayhad ter hamaagŭy ş dee
End ŏŏrŏŏ yuu hŭsç baygaa ný gol ný ş dee
Iym zŭyl yuu boldgiyg çi medne ş dee
Yag odoo bi medeej çi uydahgŭy ný law te?

Orçnĭg orhiod hazgay
Tŭgjee zadlaad zadgay
Hŭsliyg tesleed nazgay
Zŏw ŭŭ?
Nadaas busdĭg bolýyŏ
Gadnaa bŭhnees daliy
Dotroo zŭgeer halýya
Tiym ŭŭ? Deho

Yuu yuu gej nadad dŏhŏŏd hel Deho
Zŭg hŭsliyg gem geh ŭŭ?
Hen, yaana gej ayn
Medeegŭy yum bayna, Deho
Bi ŏŏrtŏŏ sana geh ŭŭ?
Ŏŏ tiym ŭŭ
Tegwel sons, medeed aw
Tiym hŭn baydaggŭy yum Deho

Biyŏe sullaad, aya sonsood, hem zŏrŏhgŭy ee
Ŭyŏs hŏdlŏŏd, harshiygeed, hŭn sŏrŏhgŭy ee
Biyŏe sullaad, aya sonsood, hem zŏrŏhgŭy ee
Yaaj bayhĭg hŭsç bayna?
Yag odoo tiym l bay

Zŭgeer goyo bayhad ter hamaagŭy ş dee
End ŏŏrŏŏ yuu hŭsç baygaa ný gol ný ş dee
Iym zŭyl yuu boldgiyg çi medne ş dee
Yag odoo bi medeej çi uydahgŭy ný law te?

Orçnĭg orhiod hazgay
Tŭgjee zadlaad zadgay
Hŭsliyg tesleed nazgay
Zŏw ŭŭ?
Nadaas busdĭg bolýyŏ
Gadnaa bŭhnees daliy
Dotroo zŭgeer halýya
Tiym ŭŭ? Deho

Hen yuu gew? Yag haana gew?
Ŏŏr yuu gew? Bŭr yaana gew?
Ter haraw uu? Sul guyw uu?
Biyŏ bariu, Bŭr tawiu
Hen yuu gew? Yag haana gew?
Ŏŏr yuu gew? Bŭr yaana gew?
Ter haraw uu? Sul guyw uu?
Biyŏ bariu, Bŭr tawiu

Zŭgeer goyo bayhad ter hamaagŭy ş dee
End ŏŏrŏŏ yuu hŭsç baygaa ný gol ný ş dee
Iym zŭyl yuu boldgiyg çi medne ş dee
Yag odoo bi medeej çi uydahgŭy ný law te?

Yuu yuu gej nadad dŏhŏŏd hel Deho
Zŭg hŭsliyg gem geh ŭŭ?
Hen, yaana gej ayn
Medeegŭy yum bayna, Deho
Bi ŏŏrtŏŏ sana geh ŭŭ?
Ŏŏ tiym ŭŭ
Tegwel sons, medeed aw
Tiym hŭn baydaggŭy yum Deho
Submitted by amateur on Thu, 08/11/2012 - 21:59
Last edited by amateur on Wed, 23/04/2014 - 06:50

Video

See video
Please help to translate "Deho"
Comments