Deho lyrics

Mongolian

Deho

Хэн юу гэв? Яг хаана гэв?
Өөр юу гэв? Бүр яана гэв?
Тэр харав уу? Сул гуйв уу?
Бие бариу, Бүр тавиу

Тэр энд надтай хамт байсан бол
Байдал арай дээр байхгүй юу тэ?
Ядаж байхад энд дандаа хоёроороо байх юм аа
Гэхдээ зүгээрээ энэ тийм ч хэцүү биш
Oh энд халуун байна
Yeah халууцаад байна
Үүү хөөрөөд байна
Зүгээр сууж лав чадахгүй нь
Энд ийм гоё байхад чинь
Хэн, юу надад саад болох юм бэ?

Зүгээр гоё байхад тэр хамаагүй ш дээ
Энд өөрөө юу хүсч байгаа нь гол нь ш дээ
Ийм зүйл юу болдгийг чи мэднэ ш дээ
Яг одоо би мэдээж чи уйдахгүй нь лав тэ?

Орчныг орхиод хазгай
Түгжээ задлаад задгай
Хүслийг тэслээд назгай
Зөв үү?
Надаас бусдыг болье
Гаднаа бүхнээс далий
Дотроо зүгээр халья
Тийм үү? Deho

Юу юу гэж надад дөхөөд хэл Deho
Зүг хүслийг гэм гэх үү?
Хэн, яана гэж айн
Мэдээгүй юм байна, Deho
Би өөртөө сана гэх үү?
Өө тийм үү
Тэгвэл сонс, мэдээд ав
Тийм хүн байдаггүй юм Deho

Биеэ суллаад, ая сонсоод, хэм зөрөхгүй ээ
Үес хөдлөөд, харсхийгээд, хүн сөрөхгүй ээ
Биеэ суллаад, ая сонсоод, хэм зөрөхгүй ээ
Яаж байхыг хүсч байна?
Яг одоо тийм л бай

Зүгээр гоё байхад тэр хамаагүй ш дээ
Энд өөрөө юу хүсч байгаа нь гол нь ш дээ
Ийм зүйл юу болдгийг чи мэднэ ш дээ
Яг одоо би мэдээж чи уйдахгүй нь лав тэ?

Орчныг орхиод хазгай
Түгжээ задлаад задгай
Хүслийг тэслээд назгай
Зөв үү?
Надаас бусдыг болье
Гаднаа бүхнээс далий
Дотроо зүгээр халья
Тийм үү? Deho

Хэн юу гэв? Яг хаана гэв?
Өөр юу гэв? Бүр яана гэв?
Тэр харав уу? Сул гуйв уу?
Бие бариу, Бүр тавиу
Хэн юу гэв? Яг хаана гэв?
Өөр юу гэв? Бүр яана гэв?
Тэр харав уу? Сул гуйв уу?
Бие бариу, Бүр тавиу

Зүгээр гоё байхад тэр хамаагүй ш дээ
Энд өөрөө юу хүсч байгаа нь гол нь ш дээ
Ийм зүйл юу болдгийг чи мэднэ ш дээ
Яг одоо би мэдээж чи уйдахгүй нь лав тэ?

Юу юу гэж надад дөхөөд хэл Deho
Зүг хүслийг гэм гэх үү?
Хэн, яана гэж айн
Мэдээгүй юм байна, Deho
Би өөртөө сана гэх үү?
Өө тийм үү
Тэгвэл сонс, мэдээд ав
Тийм хүн байдаггүй юм Deho

Submitted by MontyBoosh on Thu, 08/11/2012 - 21:59

Khen yooo guev? Yagu khaana guev?
Öör yooo guev? Bүr yaana guev?
Ter kharav oooo? Sool guooyv oooo?
Biye barioo, Bүr tavioo

Ter end nadtay khamt baysan bol
Baydal aray deer baykhguүy yooo te?
Yadazh baykhad end dandaa khoyorooroo baykh yom aa
Guekhdee zүgueeree ene tiym ch khetzүү bish
Oh end khaloooon bayna
Yeah khalooootzaad bayna
Үүү khöörööd bayna
Zүgueer soooozh lav chadakhguүy n'
End iym guoyo baykhad chin'
Khen, yooo nadad saad bolokh yom be?

Zүgueer guoyo baykhad ter khamaaguүy sh dee
End ööröö yooo khүsch bayguaa n' guol n' sh dee
Iym zүyl yooo boldguiygu chi medne sh dee
Yagu odoo bi medeezh chi ooydakhguүy n' lav te?

Orchnigu orkhiod khazguay
Tүguzhee zadlaad zadguay
Khүsliygu tesleed nazguay
Zöv үү?
Nadaas boosdigu bol'ye
Guadnaa bүkhnees daliy
Dotroo zүgueer khal'ya
Tiym үү? Deho

Yooo yooo guezh nadad dökhööd khel Deho
Zүgu khүsliygu guem guekh үү?
Khen, yaana guezh ayn
Medeeguүy yom bayna, Deho
Bi öörtöö sana guekh үү?
Öö tiym үү
Teguvel sons, medeed av
Tiym khүn baydaguguүy yom Deho

Biyee soollaad, aya sonsood, khem zörökhguүy ee
Үyes khödlööd, kharskhiygueed, khүn sörökhguүy ee
Biyee soollaad, aya sonsood, khem zörökhguүy ee
Yaazh baykhigu khүsch bayna?
Yagu odoo tiym l bay

Zүgueer guoyo baykhad ter khamaaguүy sh dee
End ööröö yooo khүsch bayguaa n' guol n' sh dee
Iym zүyl yooo boldguiygu chi medne sh dee
Yagu odoo bi medeezh chi ooydakhguүy n' lav te?

Orchnigu orkhiod khazguay
Tүguzhee zadlaad zadguay
Khүsliygu tesleed nazguay
Zöv үү?
Nadaas boosdigu bol'ye
Guadnaa bүkhnees daliy
Dotroo zүgueer khal'ya
Tiym үү? Deho

Khen yooo guev? Yagu khaana guev?
Öör yooo guev? Bүr yaana guev?
Ter kharav oooo? Sool guooyv oooo?
Biye barioo, Bүr tavioo
Khen yooo guev? Yagu khaana guev?
Öör yooo guev? Bүr yaana guev?
Ter kharav oooo? Sool guooyv oooo?
Biye barioo, Bүr tavioo

Zүgueer guoyo baykhad ter khamaaguүy sh dee
End ööröö yooo khүsch bayguaa n' guol n' sh dee
Iym zүyl yooo boldguiygu chi medne sh dee
Yagu odoo bi medeezh chi ooydakhguүy n' lav te?

Yooo yooo guezh nadad dökhööd khel Deho
Zүgu khүsliygu guem guekh үү?
Khen, yaana guezh ayn
Medeeguүy yom bayna, Deho
Bi öörtöö sana guekh үү?
Öö tiym үү
Teguvel sons, medeed av
Tiym khүn baydaguguүy yom Deho

Submitted by MontyBoosh on Thu, 08/11/2012 - 21:59

Hen juu gev? Jag haana gev?
Öör juu gev? Bür jaana gev?
Ter harav uu? Sul guiv uu?
Bije bariu, Bür taviu

Ter end nadtai hamt baisan bol
Baidal arai deer baihgüi juu te?
Jadaž baihad end dandaa hojorooroo baih jum aa
Gehdee zügeeree ene tiim č hecüü biš
Oh end haluun baina
Yeah haluucaad baina
Üüü höörööd baina
Zügeer suuž lav čadahgüi nĭ
End iim gojo baihad činĭ
Hen, juu nadad saad boloh jum be?

Zügeer gojo baihad ter hamaagüi š dee
End ööröö juu hüsč baigaa nĭ gol nĭ š dee
Iim züil juu boldgiig či medne š dee
Jag odoo bi medeež či uidahgüi nĭ lav te?

Orčnyg orhiod hazgai
Tügžee zadlaad zadgai
Hüsliig tesleed nazgai
Zöv üü?
Nadaas busdyg bolĭje
Gadnaa bühnees dalii
Dotroo zügeer halĭja
Tiim üü? Deho

Juu juu gež nadad döhööd hel Deho
Züg hüsliig gem geh üü?
Hen, jaana gež ain
Medeegüi jum baina, Deho
Bi öörtöö sana geh üü?
Öö tiim üü
Tegvel sons, medeed av
Tiim hün baidaggüi jum Deho

Bijee sullaad, aja sonsood, hem zöröhgüi ee
Üjes hödlööd, harshiigeed, hün söröhgüi ee
Bijee sullaad, aja sonsood, hem zöröhgüi ee
Jaaž baihyg hüsč baina?
Jag odoo tiim l bai

Zügeer gojo baihad ter hamaagüi š dee
End ööröö juu hüsč baigaa nĭ gol nĭ š dee
Iim züil juu boldgiig či medne š dee
Jag odoo bi medeež či uidahgüi nĭ lav te?

Orčnyg orhiod hazgai
Tügžee zadlaad zadgai
Hüsliig tesleed nazgai
Zöv üü?
Nadaas busdyg bolĭje
Gadnaa bühnees dalii
Dotroo zügeer halĭja
Tiim üü? Deho

Hen juu gev? Jag haana gev?
Öör juu gev? Bür jaana gev?
Ter harav uu? Sul guiv uu?
Bije bariu, Bür taviu
Hen juu gev? Jag haana gev?
Öör juu gev? Bür jaana gev?
Ter harav uu? Sul guiv uu?
Bije bariu, Bür taviu

Zügeer gojo baihad ter hamaagüi š dee
End ööröö juu hüsč baigaa nĭ gol nĭ š dee
Iim züil juu boldgiig či medne š dee
Jag odoo bi medeež či uidahgüi nĭ lav te?

Juu juu gež nadad döhööd hel Deho
Züg hüsliig gem geh üü?
Hen, jaana gež ain
Medeegüi jum baina, Deho
Bi öörtöö sana geh üü?
Öö tiim üü
Tegvel sons, medeed av
Tiim hün baidaggüi jum Deho

Submitted by amateur on Thu, 08/11/2012 - 21:59
Last edited by amateur on Mon, 18/01/2016 - 21:58

Video

See video
Please help to translate "Deho"
Comments