زمین خوردن (Falling Down)

English

Falling Down

You walk and talk
Like you're some new sensation
You move in circles
You don't need an invitation
You spend your money
You can't get no satisfaction
You play it right so you can get the right reaction
 
(Pre-Chorus)
 
It won't be long my darling
Pick up the phone
Nobody's on it
Where are your friends now baby
How are the ones supposed to be there for
 
(Chorus)
 
You (you)
When you're falling down
The world starts spinning out
You (you)
When you're falling down
Now it's not all about
You (you)
When you're falling down
You know I'll be around
When you're falling down, falling down
 
(whisper): You're falling down, down, down, you're falling down.
 
(Verse Two)
 
What's out of place when you look into the mirror?
The truth is blurry but the lies are getting clearer
Your eyes are fixed, your smile is so elastic
You gave me roses but they're all just made of plastic
 
(Pre-Chorus)
 
It won't be long my darling
Pick up the phone
Nobody's on it
Where are your friends now baby
How are the ones supposed to be there for
 
(Chorus)
 
You (you)
When you're falling down
The world starts spinning out
You (you)
When you're falling down
Now it's not all about
You (you)
When you're falling down
You know I'll be around
When you're falling down, falling down
 
(Bridge)
 
Smile for the camera, everybody's looking at ya
Smile for the camera, cause they're all about to trash ya
Smile for the camera, camera, camera, smile for the camera
Who's gonna catch ya?
 
You (you)
 
(Chorus)
 
You (you)
When you're falling down
The world starts spinning out
You (you)
When you're falling down
Now it's not all about
You (you)
When you're falling down
You know I'll be around
When you're falling down, falling down
 
Smile for the camera,
Everybody's looking at ya.
Smile for the camera
'Cause they're all about to trash ya.
 
Submitted by Samane.zt on Thu, 14/04/2011 - 17:45
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

زمین خوردن

راه میری و حرف میزنی
انگار که آدم مهمی هستی
میچرخی
به دعوت نیاز نداری
پولت رو خرج میکنی
ولی راضی نمیشی
خوب عمل میکنی پس عکس العمل خوبی هم ممکنه دریافت کنی
 
زیاد طول نمیکشه عزیزم
تلفن رو بردار
هیچ کس پشت خط نیست
حالا دوستهات کجان عزیزم
اونهایی که همیشه پشتت بودن چطورن؟
 
تو(تو)
وقتی داری زمین میخوری
دنیا شروع به چرخیدن میکنه
تو(تو)
وقتی داری زمین میخوری
حالا این همش درباره
تو تو نیست
وقتی داری زمین میخوری
میدونی که اونجا خواهم بود
وقتی داری زمین میخوری،زمین میخوری
 
زمزمه:داری زمین میخوری،زمین،زمین،داری زمین میخوری
 
وقتی توی آینه نگاه میکنی،چی جاش غلطه؟
حقیقت واضح نیست،ولی دروغها آشکار میشن
چشمهات خوبن،لبخندت هروقت غمگینی زود ظاهر میشه
بهم گل رز دادی ولی همشون پلاستیکی بودن
 
به دوربین لبخند بزن،همه به تو نگاه میکنن
به دوربین لبخند بزن،چون همشون میخوان بندازنت بیرون
به دوربین لبخند بزن،به دوربین لبخند بزن
کی خواست از تو عکس بگیره!
 
Submitted by media-alone girl on Sun, 18/08/2013 - 11:19
Comments
Alice Cullen    Sun, 18/08/2013 - 13:33

:bigsmile: hala ki khast az to ax begire :bigsmile: kheily bahal bod