Νιώσε την Στιγμή (Niose tin stigmi) [ Feel This Moment ]

English

Feel This Moment

Ask for money, and get advice
Ask for advice, get money twice
I'm from the Dirty, but that chico nice
Ya'll call it a moment, I call it life
 
One day when the light is glowing
I’ll be in my castle golden
But until the gates are open
I just wanna feel this moment (ohhh)
 
I just wanna feel this moment (ohhh)
 
I just wanna feel this moment
 
Mr Worldwide
Christina Aguilera
Oye mamita, come on, dale, que la cosa esta rica
 
(I wanna feel this moment)
 
[Beat break]
 
Feel this moment...
 
Reporting live, from the tallest building in Tokyo
Long ways from the hard ways
Bill sos, and oh yeas
They count it always, 305 all day
Now baby we can party, oh baby we can party
She read books, especially about red rooms and tight ups
I got it hooked, cause she seen me in a suit with the red ta-ta up
Meet and greet, nice to meet ya, but time is money
Only difference is I own it, now let's stop time and enjoy this moment
 
One day when the light is glowing
I’ll be in my castle golden
But until the gates are open
I just wanna feel this moment (ohhh)
 
I just wanna feel this moment (ohhh)
 
I just wanna feel this moment
 
[Beat break]
 
Feel this moment...
 
I see the future but live for the moment, make sense don't it
Now make dollars, I mean billions, I'm a genius, I mean brilliant
This street is what scoot em
And made em slicker, to slick with the ruler
I've lost a lot, and learned a lot
But I'm still undefeated like Shula1
I'm far from cheap, I break down companies with alll my peeps
Baby we can travel the world
And not given view, and all you can see
Time is money
Only difference is I own it, like a stop watch, let's stop time and enjoy this moment
 
One day when the light is glowing
I’ll be in my castle golden
But until the gates are open
I just wanna feel this moment (ohhh)
 
I just wanna feel this moment (ohhh)
 
I just wanna feel this moment
 
[Beat break]
 
Come one, feel this moment....
 
(ohhh) I just wanna feel this moment
(ohhh) I just wanna feel this moment
 
  • 1. see comment below
Submitted by Miley_Lovato on Sat, 24/11/2012 - 12:27
Last edited by SilentRebel83 on Fri, 20/09/2013 - 21:05
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Νιώσε την Στιγμή (Niose tin stigmi)

Ζήτα λεφτά, και πάρε συμβουλή
Ζήτα για συμβουλή, πάρε τα διπλάσια
Είμαι απ'τους βρόμικους, μα αυτή η γκόμενα είναι ωραία
Θα το πώ μια στιγμή, θα το πώ ζωή
 
Μια μέρα όταν το φως λάμπει
Θα είμαι στο χρυσό βασίλειό μου
μα μέχρι οι πύλες να ανοίξουν
Θέλω απλά να νιώσω αυτή τη στιγμή(οοο)
 
Θέλω απλά να νιώσω αυτή τη στιγμή(οοο)
 
Θέλω απλά να νιώσω αυτή τη στιγμή
 
Κύριε παγκόσμιε
Κριστίνα Αγκιλέρα
οιε μαμίτα, έλα τώρα, ντάλε, και λα κόσα εστα ρίκα
 
(Θέλω απλά να νιώσω αυτή τη στιγμή)
 
να νιώσω αυτή τη στιγμή...
 
Το δηλώνω ζωντανά,απο το πίο ψηλό χτήριο του Τόκυο
Μεγάλες αποστάσεις απο δύσκολες καταστάσεις
Μπίλ ΣΟΣ, ο ναι
Το μετράνε πάντα, 305 όλη την μέρα
Τώρα μωρό μου μπορούμε να κάνουμε πάρτυ, οο μωρό μου μπορούμε να κάνουμε πάρτυ
Διαβάζει βιβλία, ειδικά για κόκκινα δομάτια και για σφυχτά ρούχα
Τα πήρε, γιατι με είδε με σφυχτά κόκκινα ρούχα
Γνώρισε την γνωρημία, χάρηκα για τήν γνωρημία, αλλα ο χρόνος είναι χρήμα
Η μόνη διαφορά είναι ότι το έχω, τώρα ας σταματήσουμε την ώρα και ας απολάυσουμε αυτη την στιγμή
 
Μια μέρα όταν το φως λάμπει
Θα είμαι στο χρυσό βασίλειό μου
μα μέχρι οι πύλες να ανοίξουν
Θέλω απλά να νιώσω αυτή τη στιγμή(οοο)
 
Θέλω απλά να νιώσω αυτή τη στιγμή(οοο)
 
Θέλω απλά να νιώσω αυτή τη στιγμή
 
να νιώσω αυτή τη στιγμή...
 
Βλέπω το μέλλον αλλα ζώ για αυτη την στιγμή, βγαίνει νόημα έτσι
Τώρα βγάλε λεφτά, εννοώ δύς, είμαι μια ιδιοφυΐα, εννοώ τέλειος
Αυτός ο δρόμος είναι τί σκούτ εμ
Και τους έκανα εμ επιτήδειους, με μία ρήγα
Έχασα αρκετά, και κέρδισα αρκετά
Αλλα είμαι ακόμα ανίκητος σαν τον Ζούλα
Είμαι μακριά απο φτωχός, Καταστρέφω εταιρείες με όλα μου τα πίπς.
Μωρό μου μπορούμε να ταξιδέψουμε τον κόσμο
Και να μην δώσουμε μια ματιά, και το μόνο που βλέπουμε ο χρόνος είναι χρήμα
Η μόνη διαφορά είναι ότι το έχω, σαν ένα ρολόι που σταματά, ας σταματήσουμε το χρόνο και να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή
 
Μια μέρα όταν το φως λάμπει
Θα είμαι στο χρυσό βασίλειό μου
μα μέχρι οι πύλες να ανοίξουν
Θέλω απλά να νιώσω αυτή τη στιγμή(οοο)
 
Θέλω απλά να νιώσω αυτή τη στιγμή(οοο)
 
Θέλω απλά να νιώσω αυτή τη στιγμή
 
να νιώσω αυτή τη στιγμή...
 
(οοο)Θέλω απλά να νιώσω αυτή τη στιγμή
(οοο)Θέλω απλά να νιώσω αυτή τη στιγμή
 
Submitted by yomuffin on Sat, 18/05/2013 - 15:22
Added in reply to request by Xtina-sFan
Comments