حس خوبی دارم (Feeling Good)

English

Feeling Good

 
Birds flying high
You know how i feel
Sun in the sky
You know how i feel
Breeze driftin' on by
You know how i feel
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
And i'm feeling good
 
Fish in the sea
You know how i feel
River running free
You know how i feel
Blossom on the tree
You know how i feel
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
And i'm feeling good
 
Dragonfly out in the sun
you know what i mean, don't you know
Butterflies all havin' fun, you know what i mean
Sleep in peace when the day is done,
that's what i mean
And this old world is a new world
And a bold world
For me
 
Stars when you shine
You know how i feel
Scent of the pine
You know how i feel
Oh freedom is mine
And i know how i feel
It's a new dawn
It's a new day
It's a new life
For me
 
And i'm feeling good
 
Submitted by Adrina_Muller on Sat, 06/08/2011 - 08:26
Last edited by Miley_Lovato on Sat, 14/05/2016 - 14:58
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

حس خوبی دارم

Versions: #1#2
پرنده ها در ارتفاعات پرواز می کنند
تو میدونی من چه حسی دارم
خورشید در آسمونه
تو میدونی من چه حسی دارم
باد ملایمی اطراف من می وزه
تو میدونی من چه حسی دارم
این یک طلوع تازه ست
این یک روز تازه ست
این یک زندگی تازه ست
برای من
و من حس خوبی دارم
 
ماهی ها در دریا هستن
تو میدونی من چه حسی دارم
رودخونه آزادانه جاری میشه
تو میدونی من چه حسی دارم
شکوفه ها بر روی درخت هستن
تو میدونی من چه حسی دارم
این یک طلوع تازه ست
این یک روز تازه ست
این یک زندگی تازه ست
برای من
و من حس خوبی دارم
 
سنجاقک زیر نور خورشیده
تو میونی منظورم چیه، نمیدونی؟
همه ی پروانه ها خوش میگذرونند، تو میدونی منظورم چیه
وقتی روز به پایان رسیده در آرامش بخواب
منظور من اینه!
و این دنیای کهنه یه دنیای تازه ست
یه دنیای شجاعه
برای من
 
ستاره ها وقتی که تو می درخشی
تو میدونی من چه حسی دارم
بوی درخت کاج
تو میدونی من چه حسی دارم
آزادی برای منه
و تو میدونی منظورم چیه
این یک طلوع تازه ست
این یک روز تازه ست
این یک زندگی تازه ست
برای من
 
و من حس خوبی دارم
 
Submitted by Adrina_Muller on Sat, 06/08/2011 - 08:38
More translations of "Feeling Good"
English → Persian - Adrina_Muller
Comments