Wardruna - Fehu (Norwegian translation)

Norwegian translation

Fehu

Fe volder venne/slekts splid
Ulven fortærer i skogen
Fe er menneskets glede
Venne/slekts splid
Gravyngelens vei
 
Ormen ligger kveilet
under i skjul og våker
Som en frostbelagt åker
Strid som vennene/slektningene lider.
 
Submitted by N0rseN on Mon, 12/02/2018 - 16:53
Added in reply to request by Leander
Author's comments:

Fe er som i dag husdyr/krøtter, spesielt kyr, geit og sau.
Hu ble i norrønt brukt for å uttrykke uhygge, ubehag og lignende.

Det er muligens en sammenheng her, ellers se linken til TrampGuy:http://en.wikipedia.org/wiki/Fehu

Old Norse/Norrønt

Fehu

Comments