دشتهای بی گناهی (Field Of Innocence)

دشتهای بی گناهی

Versions: #1#2#3

هنوز دنیا رو بخاطر دارم
دنیایی از چشم یه کودک
اون احساسات کم کم
با چیزی که حالا میدونم محو شدند

قسمت همخوانی:
قلبم کجا رفته؟
یه داد و ستد ناعادلانه برای دنیای واقعی
میخوام برگردم
به زمانیکه همه چیز رو باور میکردم و چیزی نمیدونستم

هنوز خوشید رو بخاطر دارم
که گرماش رو همیشه حس میکردم
اما حالا یه جورایی سردتر بنظرمیرسه

قلبم کجا رفته؟
توی دام چشمهای یه غریبه
میخوام برگردم
به زمانیکه همه چیز رو باور میکردم

قسمت همخوانی

قلبم کجا رفته؟
توی دام چشمهای یه غریبه
میخوام برگردم
به زمانیکه همه چیز رو باور میکردم

Submitted by minuch on Thu, 09/02/2012 - 09:52
Original:
thanked 7 times
UserTime ago
Tahmineh.Evanescence3 years 51 weeks
edris10004 years 2 days
Guests thanked 5 times
English

Field Of Innocence

Video Lyrics
See video
UserPosted ago
edris10004 years 2 days
5
Comments