دشتهای بی گناهی

English

Field Of Innocence

 

I still remember the world
From the eyes of a child
Slowly those feelings
Were clouded by what I know now

(Chorus)
Where has my heart gone
An uneven trade for the real world
I want to go back to
Believing in everything and knowing nothing at all

I still remember the sun
Always warm on my back
Somehow it seems colder now

Where has my heart gone
Trapped in the eyes of a stranger
I want to go back to
Believing in everything

(Chorus)

Where has my heart gone
Trapped in the eyes of a stranger
I want to go back to
Believing in everything

Video
See video
Try to align
Persian

دشتهای بی گناهی

Versions: #1#2#3

هنوز دنیا رو بخاطر دارم
دنیایی از چشم یه کودک
اون احساسات کم کم
با چیزی که حالا میدونم محو شدند

قسمت همخوانی:
قلبم کجا رفته؟
یه داد و ستد ناعادلانه برای دنیای واقعی
میخوام برگردم
به زمانیکه همه چیز رو باور میکردم و چیزی نمیدونستم

هنوز خوشید رو بخاطر دارم
که گرماش رو همیشه حس میکردم
اما حالا یه جورایی سردتر بنظرمیرسه

قلبم کجا رفته؟
توی دام چشمهای یه غریبه
میخوام برگردم
به زمانیکه همه چیز رو باور میکردم

قسمت همخوانی

قلبم کجا رفته؟
توی دام چشمهای یه غریبه
میخوام برگردم
به زمانیکه همه چیز رو باور میکردم

Submitted by minuch on Thu, 09/02/2012 - 09:52
thanked 7 times
UserTime ago
Tahmineh.Evanescence3 years 6 weeks
edris10003 years 7 weeks
Guests thanked 5 times
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
UserPosted ago
edris10003 years 7 weeks
5
Comments