Први пут кад сам видео твоје лице

English

The First Time Ever I Saw Your Face

The first time ever I saw your face
I thought the sun rose in your eyes
And the moon and stars were the gifts you gave
To the night and the empty skies, my love

The first time ever I kissed your mouth
I felt the earth turn in my hand
Like the trembling heart of a captive bird
That was there at my command, my love

The first time ever I lay with you
And felt your heart beat close to mine
The first time ever I saw your face
Your face, your face, your face.

Video
See video
Try to align
Serbian

Први пут кад сам видео твоје лице

Први пут кад сам видео твоје лице
Помислио сам да је сунце изашло у твојим очима
А да су месец и звезде поклони које си дала
Тамном и бескрајном небу, моја љубави

А први пут кад сам ти пољубио усне
Осетио сам да се Земља померила у мојој руци
Као уздрхтало срце заробљене птице
Чији сам господар, моја љубави

И први пут кад сам легао с тобом
Осетио сам да ти је срце тако близу моме
И знао сам да ће наша срећа испунити свет
И трајати до краја времена, моја љубави

Први пут кад сам видео твоје лице
Твоје лице

(превео Гаврило Дошен)

Submitted by Gavrilo Došen on Thu, 15/12/2011 - 00:19
Author's comments:

Lyrics by Ewan MacColl, translated by Gavrilo Došen

thanked 4 times
UserTime ago
amirhossein.shadmehr2 years 22 weeks
Guests thanked 3 times
0
Your rating: None
Comments