Први пут кад сам видео твоје лице (The First Time Ever I Saw Your Face)

English

The First Time Ever I Saw Your Face

The first time ever I saw your face
I thought the sun rose in your eyes
And the moon and stars were the gifts you gave
To the night and the empty skies, my love

The first time ever I kissed your mouth
I felt the earth turn in my hand
Like the trembling heart of a captive bird
That was there at my command, my love

The first time ever I lay with you
And felt your heart beat close to mine
The first time ever I saw your face
Your face, your face, your face.

Submitted by turcanin on Fri, 18/11/2011 - 22:56
See video
Align paragraphs
Serbian translation

Први пут кад сам видео твоје лице

Први пут кад сам видео твоје лице
Помислио сам да је сунце изашло у твојим очима
А да су месец и звезде поклони које си дала
Тамном и бескрајном небу, моја љубави

А први пут кад сам ти пољубио усне
Осетио сам да се Земља померила у мојој руци
Као уздрхтало срце заробљене птице
Чији сам господар, моја љубави

И први пут кад сам легао с тобом
Осетио сам да ти је срце тако близу моме
И знао сам да ће наша срећа испунити свет
И трајати до краја времена, моја љубави

Први пут кад сам видео твоје лице
Твоје лице

(превео Гаврило Дошен)

Submitted by Gavrilo Došen on Thu, 15/12/2011 - 00:19
Author's comments:

Lyrics by Ewan MacColl, translated by Gavrilo Došen

thanked 4 times
UserTime ago
amirhossein.shadmehr3 years 23 weeks
Guests thanked 3 times
Comments