Για πάντα νέος (Forever Young)

English

Forever Young

May God bless and keep you always,
May your wishes all come true,
May you always do for others
And let others do for you.
May you build a ladder to the stars
And climb on every rung,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.
 
May you grow up to be righteous,
May you grow up to be true,
May you always know the truth
And see the lights surrounding you.
May you always be courageous,
Stand upright and be strong,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.
 
May your hands always be busy,
May your feet always be swift,
May you have a strong foundation
When the winds of changes shift.
May your heart always be joyful,
May your song always be sung,
May you stay forever young,
Forever young, forever young,
May you stay forever young.
 
Submitted by magdalaura on Fri, 24/08/2012 - 21:27
Last edited by SaintMark on Tue, 13/09/2016 - 19:47
videoem: 
Align paragraphs
Greek translation

Για πάντα νέος

Μπορεί ο Θεός να σε ευλογήσει και να σε κρατήσει για πάντα
Μπορεί οι ευχές σου να πραγματοποιηθούν,
Μπορεί να κάνεις πάντα για τους άλλους
Και να αφήνεις τους άλλους να κάνουν για εσένα.
Μπορεί να χτίσεις μια σκάλα μέχρι τα άστρα
Και να σκαρφαλώσεις σε κάθε σκαλοπάτι,
Μπορεί να μείνεις για πάντα νέος.
Για πάντα νέος, πάντα νέος,
Μπορεί να μείνεις για πάντα νέος
 
Μπορεί να μεγαλώσεις για να είσαι ενάρετος,
Μπορεί να μεγαλώσεις για να είσαι αληθινός,
Μπορεί να ξέρεις πάντα την αλήθεια
Και να δεις τα φώτα να σε περικυκλώνουν.
Μπορεί πάντα να είσαι γενναίος,
Να στέκεσαι όρθιος και να σαι δυνατός,
Μπορεί να μείνεις για πάντα νέος.
Για πάντα νέος, πάντα νέος,
Μπορεί να μείνεις για πάντα νέος
 
Μπορεί τα χέρια σου πάντα να είναι απασχολημένα.
Μπορεί τα πόδια σου να ναι πάντα γοργά,
Μπορεί να έχεις καλά θεμέλια
Όταν ο άνεμος των αλλαγών φυσά.
Μπορεί η καρδιά σου πάντα να είναι χαρούμενη,
Μπορεί το τραγούδι σου πάντα να τραγουδιέται,
Μπορεί να μείνεις για πάντα νέος.
Για πάντα νέος, πάντα νέος,
Μπορεί να μείνεις για πάντα νέος
 
Submitted by Katerinach13 on Thu, 28/05/2015 - 23:29
Comments