Завинаги млад (Forever Young)

English

Forever Young

Let's dance in style,
Let's dance for a while,
Heaven can wait we're only watching the skies,
Hoping for the best but expecting the worst,
Are you gonna drop the bomb or not?

Let us die young or let us live forever,
We don't have the power but we never say never,
Sitting in a sandpit,
Life is a short trip,
The music's for the sad man.

Forever young,
I wanna be,
Forever young,
Do you really want to live forever,
Forever,
Forever young.

Some are like water, some are like the heat,
Some are like the melody and some are the beat,
But sooner or later they all will be gone,
Why don't they stay young?

It's hard to get old without a cause,
I don't want to perish like a fading horse,
Youth is like diamonds in the sun,
And diamonds are forever.

Forever young,
I wanna be,
Forever young,
Do you really want to live forever,
Forever,
Or never?

Forever young,
I wanna be,
Forever young (forever),
Do you really want to live forever,

Forever,
Or never?

So many adventures couldn't happen today,
So many songs we forgot to play,
So many dreams swinging out of the blue,
We'll let 'em come true.

Forever young,
I wanna be,
Forever young,
Do you really want to live forever,
Forever,
Or never?

Forever young,
I wanna be,
Forever young Do you really want to live forever,
Forever,
Or never?

Forever young,
I wanna be,
Forever young (forever),
Do you really want to live forever,
Forever,
Or never?

Forever young,
I wanna be,
Forever young (forever),
Do you really want to live forever (forever),
Forever (forever),
Forever young...

Submitted by szviky91 on Thu, 30/06/2011 - 09:06
See video
Try to align
Bulgarian translation

Завинаги млад

Нека танцуваме със стил,
Нека танцуваме за кратко,
Раят може да почака, ние просто наблюдаваме небето,
Надявайки се на най-доброто, но очаквайки най-лошото.
Ще хвърляш ли бомбата или не?

Нека умрем млади или да живеем вечно.
Нямаме власт, но никога не казваме никога,
Седейки в пясъчник. Животът е кратко пътуване.
Музиката е са тъжния човек.

Завинаги млад,
Искам да бъда
Завинаги млад.
Наистина ли искаш да живееш вечно?
Завинаги,
Завинаги млад.

Някои са като водата, някои са като жегата,
Някои са като мелодията, а някои са ритъма,
Но рано или късно всички те ще изчезнат.
Защо те не остават млади?

Трудно е да остарееш без цел.
Не искам да загина, поразен от болест.
Младостта е като диаманти на слънце,
А диамантите са вечни

Завинаги млад,
Искам да бъда
Завинаги млад.
Наистина ли искаш да живееш вечно?
Завинаги,
Или никога?

Завинаги млад,
Искам да бъда
Завинаги млад.
Наистина ли искаш да живееш вечно?
Завинаги,
Или никога?

Толкова много приключения не се случиха днес,
Толкова много песни забравихме да изсвирим,
Толкова много мечти се появяват от нищото.
Нека им позволим да се сбъднат.

Завинаги млад,
Искам да бъда
Завинаги млад.
Наистина ли искаш да живееш вечно?
Завинаги,
Или никога?

Завинаги млад,
Искам да бъда
Завинаги млад.
Наистина ли искаш да живееш вечно?
Завинаги,
Или никога?

Завинаги млад,
Искам да бъда
Завинаги млад.
Наистина ли искаш да живееш вечно?
Завинаги,
Или никога?

Завинаги млад,
Искам да бъда
Завинаги млад.
Наистина ли искаш да живееш вечно?
Завинаги,
Завинаги млад.

Submitted by kdravia on Wed, 25/04/2012 - 07:45
thanked 7 times
Guests thanked 7 times
Comments
iva.nejkova     June 24th, 2013
Vote has been deleted.

Обужавам песента момчетата и всичко каквото правят те са не вероятни