بیا ای سحر (Gəl ey səhər)

Azerbaijani

Gəl ey səhər

O gözler kimi hər tərəf qara
Bu yollar səni aparir hara

Yenə bu səhər günəş nur yerə ələr
Bir təzə nağıl başlar dünya

Oyan ey günəş oyan
Al elvan boya yoxsa bu dəniz uçar
Bir zülmət gecə dəniz qaçar

Gəl ey səhər… gəl ey səhər

əs dəli külək bu günü apar
O ötən ömrü yenidən qaytar

Gəl ey səhər… gəl ey səhər

Submitted by fixxxeres on Thu, 14/06/2012 - 08:35
Submitter's comments:

original song by "Şebnem Ferah"

See video
Align paragraphs
Persian translation

بیا ای سحر

مثل آن چشمان , هر سو غرق در سیاهیست
و نمیدانم این جاده ها تو را به کدام سو می برد

باز در این سحر , خورشید نورش را بر زمین می افشاند
و دنیا داستانی تازه را از سر می گیرد

برخیز ای خورشید , برخیز
رنگی برگیر و بر دریا نقشی بزن
اگر نه پرواز می کند و در یک شب تاریک محو می شود

بیا ای سحر ,…بیا

و تو ای باد سرکش بوز و این روزها را دور کن
و آن عمر و طراوت رفته را باز گردان

بیا ای سحر ,…بیا

Submitted by fixxxeres on Thu, 14/06/2012 - 08:42
thanked 9 times
UserTime ago
art_mhz20032 weeks 21 hours
Guests thanked 8 times
More translations of "Gəl ey səhər"
Azerbaijani → Persian - fixxxeres
5
UserPosted ago
sashton3 years 46 weeks
5
Comments