Ultima Thule - Ginnungagap (English translation)

Swedish

Ginnungagap

En värld av ljus och eld så het
Här flammar svärd för Surt, jag vet
Evigt mörker, aldrig tö
Från flammor fjärran, is och snö
 
Tomhet är och intighet
Ett djup vars gap är evighet
Elivågor, etterkallt
Nifelheim där is är allt
 
Rimfrost, ånga, hetta, köld
I vindlös luft driver glödstänkt dunst
Snart dryper is av liv
Se, där dryper is av liv
 
Ur iskallt berg kom liv och märg
Fram dröp som droppar Ymer arg
Ondskans barn, Rimtursa ätt
Avlad fram av jättens svett
 
Rimfrost, ånga, hetta, köld
I vindlös luft driver glödstänkt dunst
Snart dryper is av liv
Se, där dryper is av liv
 
Rimfrost, ånga, eld
I gapets tomhet faller frostig tår
Rimfrost, hetta, köld
I gapet smalt, och blev till allt
 
Där ock i gap blir andra ting
Av makten luras tomheten
Ur tungsmekt saltsten, Bore fram
Han ättefar till gudars stam
 
Rimfrost, ånga, hetta, köld
I vindlös luft driver glödstänkt dunst
Snart dryper is av liv
Se, där dryper is av liv
 
Rimfrost, ånga, eld
I gapets tomhet faller frostig tår
Rimfrost, hetta, köld
I gapet smalt, och blev till allt (x4)
 
Submitted by vargkustaa on Fri, 21/04/2017 - 13:14
Align paragraphs
English translation

Gaping abyss

A hot world of light and fire
The swords are on fire for Surtr, I know
Eternal darkness, never thaw
And far away from the flames, ice and snow
 
Here is emptiness and nothingness
A rift with an eternal abyss
Élivágar, freezing cold1
Ice is everything in Niflheim
 
Hard rime, steam, heat, cold
Glowing vapor drifts in a vacuum
The ice will soon drip of life
Look, the ice is dripping of life
 
From an ice cold mountain comes life and marrow
The mad Ymer was dripping
Children of evil, the lineage of Rimtursa
Made from the sweat of the giant
 
Hard rime, steam, heat, cold
Glowing vapor drifts in a vacuum
The ice will soon drip of life
Look, the ice is dripping of life
 
Hard rime, steam, fire
A frozen tear falls into the emptiness of the abyss
Hard rime, heat, cold
Melted in the abyss and became everything
 
Other things were also formed in the abyss
The emptiness was betrayed by power
Búri came from a salt lick stroked by a tongue
The ancestor to the tribe of gods
 
Hard rime, steam, heat, cold
Glowing vapor drifts in a vacuum
The ice will soon drip of life
Look, the ice is dripping of life
 
Hard rime, steam, fire
A frozen tear falls into the emptiness of the abyss
Hard rime, heat, cold
Melted in the abyss and became everything (x4)
 
  • 1. "Etterkallt" is an old word and a compound of the words "etter" and "kallt". "Etter" in viking mythology is the name of the poison that comes from the ice world of Niflheim
Submitted by vargkustaa on Fri, 21/04/2017 - 21:17
Added in reply to request by SaintMark
Comments