میرم (Giderim)

Persian translation

میرم

Versions: #1#2
دیگه نمیتونم باهات بمونم
امشب راهم رو میگیرم ومیرم
حسابم بمونه تا محشر
از همه چیز دست میشویم میرم
 
زحمت بلند شدن از جا رو بخودت نده
سر وصدای زیادی نمی کنم
از میان انگشتهات
مثل اب رد میشم ومیرم
 
دیگه خوش میگذرونی
نه جسمم میمونه ونه جفام
 
دیگه اینبار شکایتی نمی کنم
دندونهام رو بهم میقشارم ومیرم
 
فکر کردی سختی منو ناراحت میکنه؟
رو بلا میپرم ومیرم
مثل گلوله مثل تفنگ
مثل کوه منفجر میشم ومیرم
 
حتی اگه همه چیز رو از دست بدم
این عشق رو پاره میکنم ومیرم
موذیانه رفتنم درست نیست
در رو میکوبم میرم
 
ترانه ای رو که برات نوشتم رو
از سازم میکنم و میرم
میدونی من نمیتونم اشک بریزم
روم رو میریزم ومیرم
از سگهام و پرنده هام
از نور چشمم دل میکنم ومیرم
هر چی رو که ازت گرفتم
سر جاسش میزارم و میرم
 
اجازه له کردنم رو بهت نمیدم
تنم رو آتش میزنم ومیرم
نفرینت نمی کنم ناراحت نشو
سرم رو هدف قرارمیدم(خودم رو میکشم)ومیرم
 
Submitted by nedmavi on Wed, 18/07/2012 - 15:17
thanked 50 times
UserTime ago
fartooot3 years 25 weeks
newmitra4 years 10 weeks
فرید هنرور4 years 14 weeks
Guests thanked 47 times
Turkish

Giderim

Artık seninle duramam,
Bu akşam çıkar giderim.
Hesabım kalsın mahşere,
Elimi yıkar, giderim.
 
Sen zahmet etme yerinden,
Gürültü yapmam derinden,
Parmakların üzerinden
 

More

Please help to translate "Giderim"
Comments