میرم (Kafama Sıkar Giderim)

Turkish

Kafama Sıkar Giderim

 
Artık seninle duramam.
Bu akşam çıkar giderim.
Hesabım kalsın Mahşere.
Elimi yıkar giderim.
 
Sen zahmet etme yerinden.
Gürültü yapmam derinden.
Parmaklarım üzerinden.
Su gibi akar giderim.
 
Artık sürersin bir sefa.
Ne cismim kaldı ne cefa.
Şikayet etmem bu defa.
Dişimi sıkar giderim.
 
Bozar mı sandın acılar.
Belaya atlar giderim.
Kurşun gibi, mavzer gibi.
Dağ gibi patlar giderim.
Bozar mı sandın acılar.
Belaya atlar giderim.
Kurşun gibi, mavzer gibi.
Dağ gibi patlar giderim.
 
Kaybetsem bile herşeyi.
Bu aşkı yırtar giderim.
Sinsice olmaz gidişim.
Kapıyı çarpar giderim.
 
Sana yazdıgım şarkıyı.
Sazımdan söker giderim.
Ben ağlayamam bilirsin.
Yüzümü döker giderim.
 
Köpeklerimden kuşumdan.
Yavrumdan cayar giderim.
Senden aldığım ne varsa.
Yerine koyar giderim.
 
Ezdirmem sana kendimi.
Gövdemi yakar giderim.
Beddua etmem üzülme.
Kafama sıkar giderim.
Ezdirmem sana kendimi.
Gövdemi yakar giderim.
Beddua etmem üzülme.
Kafama sıkar giderim.
Ezdirmem sana kendimi.
Gövdemi yakar giderim.
Beddua etmem üzülme.
Kafama sıkar giderim.
 
Submitted by selina1987 on Fri, 01/01/2010 - 00:00
Last edited by lt on Tue, 29/03/2016 - 16:03
Align paragraphs
Persian translation

میرم

Versions: #1#2
دیگه نمیتونم باهات بمونم
امشب راهم رو میگیرم ومیرم
حسابم بمونه تا محشر
از همه چیز دست میشویم میرم
 
زحمت بلند شدن از جا رو بخودت نده
سر وصدای زیادی نمی کنم
از میان انگشتهات
مثل اب رد میشم ومیرم
 
دیگه خوش میگذرونی
نه جسمم میمونه ونه جفام
 
دیگه اینبار شکایتی نمی کنم
دندونهام رو بهم میقشارم ومیرم
 
فکر کردی سختی منو ناراحت میکنه؟
رو بلا میپرم ومیرم
مثل گلوله مثل تفنگ
مثل کوه منفجر میشم ومیرم
 
حتی اگه همه چیز رو از دست بدم
این عشق رو پاره میکنم ومیرم
موذیانه رفتنم درست نیست
در رو میکوبم میرم
 
ترانه ای رو که برات نوشتم رو
از سازم میکنم و میرم
میدونی من نمیتونم اشک بریزم
روم رو میریزم ومیرم
از سگهام و پرنده هام
از نور چشمم دل میکنم ومیرم
هر چی رو که ازت گرفتم
سر جاسش میزارم و میرم
 
اجازه له کردنم رو بهت نمیدم
تنم رو آتش میزنم ومیرم
نفرینت نمی کنم ناراحت نشو
سرم رو هدف قرارمیدم(خودم رو میکشم)ومیرم
 
Submitted by nedmavi on Wed, 18/07/2012 - 15:17
thanked 50 times
UserTime ago
fartooot3 years 16 weeks
newmitra4 years 1 week
فرید هنرور4 years 5 weeks
Guests thanked 47 times
Please help to translate "Kafama Sıkar Giderim"
Comments