یه دختر مثل من (A Girl Like Me)

English

A Girl Like Me

Some girls play the game
They all walk and talk
And they dress the same
Nothin' New To Say
Don't they realize
That it's so easy to see
Right though there disguise
Makes me wonder why
When the whole worlds turnin left
It's when I'm goin right
I need someone to let me be
Just who I am inside
 
`Cause a girl like me
Is just a lil' different from all the rest
And a girl likes me
Never gonna settle for Second Best
Could it be a boy like you
That would give me anything
If I asked him to
To take all my dreams
And Make them true
Show me all the reasons that you
Ought to be with a girl like me
Just like me
 
Possibility
Got me trippin'
Thinkin' of what could be
Between you and me
Still I need to know
Should I keep this feelin'
Or let it go
I can't wait no more
So now's the time
To speak your mind
And Show me what you feel
So tell me if you
Want to take a chance
On something real
 
`Cause a girl like me
Is just a lil' different from all the rest
And a girl likes me
Never gonna settle for Second Best
Could it be a boy like you
That would give me anything
If I asked him to
To take all my dreams
And Make them true
Show me all the reasons that you
Ought to be with a girl like me
Just like me
 
Mirror Mirror on the wall
Catch me now before I fall
I wish I may, I wish I might
Find the Answer here tonight
Mirror Mirror on the wall
Catch me now before I fall
I wish I may, I wish I might
Find the Answer here tonight
 
When the whole world's turnin left
It's when I'm going right
I need someone to let me be
Just who I am inside
 
`Cause a girl like me
Is just a lil' different from all the rest
And a girl likes me
Never gonna settle for Second Best
Could it be a boy like you
That would give me anything
If I asked him to
To take all my dreams
And Make them true
Show me all the reasons that you
Ought to be with a girl like me
Just like me
 
Submitted by Miley_Lovato on Tue, 22/11/2011 - 20:22
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

یه دختر مثل من

چندتا دختر بازی میکنند
همه شون درحال قدم زدن حرف میزنند
و مثل همدیگه لباس پوشیده اند
چیز جدیدی برای گفتن نیست
اونها به این نکته پی نمیبرند
که دیدنش چقدر آسونه
با وجود ظاهر فریبنده شون
باعث میشند به فکر فرو برم که چرا
چرا همیشه
با بقیه مخالفت میکنم و باهاشون فرق دارم
من به کسی نیاز دارم که بذاره خودم باشم
همونی که واقعا هستم
 
چون یه دختر مثل من
فقط یه کم با بقیه فرق داره
یه دختر از من خوشش میاد
اما هیچوقت بهتر رو به بهترین ترجیح نمیده
میتونه یه پسر باشه,مثل تو
که هر چیزی رو در اختیارم میذاره
اگه ازش بخوام
همه ی رویاهام رو برداره
و اونها رو به واقعیت تبدیل کنه
هر دلیلی که برای موندن با من داری
نشونم بده
دقیقا مثل من
 
احتمالش هست که
من رو توی سفر دیده باشه
و فکر کنه که بین من و تو
چه ارتباط و نسبتی هست؟
هنوزم میخوام بدونم
که باید این حس رو حفظ کنم
یا فراموش
دیگه نمیتونم صبر کنم
پس حالا وقتشه
تا بگی تو سرت چی میگذره
و احساست رو به من نشون بدی
اگه میخوای شانست رو
برای به دست آوردن یه چیز واقعی
امتحان کنی بهم بگو
 
چون یه دختر مثل من
فقط یه کم با بقیه فرق داره
یه دختر از من خوشش میاد
اما هیچوقت بهتر رو به بهترین ترجیح نمیده
میتونه یه پسر باشه,مثل تو
که هر چیزی رو در اختیارم میذاره
اگه ازش بخوام
همه ی رویاهام رو برداره
و اونها رو به واقعیت تبدیل کنه
هر دلیلی که برای موندن با من داری
نشونم بده
دقیقا مثل من
 
آینه های روی دیوار
قبل از اینکه سقوط کنم نجاتم بدید
کاش بتونم,کاش میتونستم
که همین امشب جوابم رو بگیرم
آینه های روی دیوار
قبل از اینکه سقوط کنم نجاتم بدید
کاش بتونم,کاش میتونستم
که همین امشب جوابم رو بگیرم
 
همیشه
با بقیه مخالفت میکنم و باهاشون فرق دارم
من به کسی نیاز دارم که بذاره خودم باشم
همونی که واقعا هستم
 
چون یه دختر مثل من
فقط یه کم با بقیه فرق داره
یه دختر از من خوشش میاد
اما هیچوقت بهتر رو به بهترین ترجیح نمیده
میتونه یه پسر باشه,مثل تو
که هر چیزی رو در اختیارم میذاره
اگه ازش بخوام
همه ی رویاهام رو برداره
و اونها رو به واقعیت تبدیل کنه
هر دلیلی که برای موندن با من داری
نشونم بده
دقیقا مثل من
 
Submitted by minuch on Mon, 14/05/2012 - 14:38
Comments