یه دختر مثل من (A Girl Like Me)

Persian translation

یه دختر مثل من

چندتا دختر بازی میکنند
همه شون درحال قدم زدن حرف میزنند
و مثل همدیگه لباس پوشیده اند
چیز جدیدی برای گفتن نیست
اونها به این نکته پی نمیبرند
که دیدنش چقدر آسونه
با وجود ظاهر فریبنده شون
باعث میشند به فکر فرو برم که چرا
چرا همیشه
با بقیه مخالفت میکنم و باهاشون فرق دارم
من به کسی نیاز دارم که بذاره خودم باشم
همونی که واقعا هستم
 
چون یه دختر مثل من
فقط یه کم با بقیه فرق داره
یه دختر از من خوشش میاد
اما هیچوقت بهتر رو به بهترین ترجیح نمیده
میتونه یه پسر باشه,مثل تو
که هر چیزی رو در اختیارم میذاره
اگه ازش بخوام
همه ی رویاهام رو برداره
و اونها رو به واقعیت تبدیل کنه
هر دلیلی که برای موندن با من داری
نشونم بده
دقیقا مثل من
 
احتمالش هست که
من رو توی سفر دیده باشه
و فکر کنه که بین من و تو
چه ارتباط و نسبتی هست؟
هنوزم میخوام بدونم
که باید این حس رو حفظ کنم
یا فراموش
دیگه نمیتونم صبر کنم
پس حالا وقتشه
تا بگی تو سرت چی میگذره
و احساست رو به من نشون بدی
اگه میخوای شانست رو
برای به دست آوردن یه چیز واقعی
امتحان کنی بهم بگو
 
چون یه دختر مثل من
فقط یه کم با بقیه فرق داره
یه دختر از من خوشش میاد
اما هیچوقت بهتر رو به بهترین ترجیح نمیده
میتونه یه پسر باشه,مثل تو
که هر چیزی رو در اختیارم میذاره
اگه ازش بخوام
همه ی رویاهام رو برداره
و اونها رو به واقعیت تبدیل کنه
هر دلیلی که برای موندن با من داری
نشونم بده
دقیقا مثل من
 
آینه های روی دیوار
قبل از اینکه سقوط کنم نجاتم بدید
کاش بتونم,کاش میتونستم
که همین امشب جوابم رو بگیرم
آینه های روی دیوار
قبل از اینکه سقوط کنم نجاتم بدید
کاش بتونم,کاش میتونستم
که همین امشب جوابم رو بگیرم
 
همیشه
با بقیه مخالفت میکنم و باهاشون فرق دارم
من به کسی نیاز دارم که بذاره خودم باشم
همونی که واقعا هستم
 
چون یه دختر مثل من
فقط یه کم با بقیه فرق داره
یه دختر از من خوشش میاد
اما هیچوقت بهتر رو به بهترین ترجیح نمیده
میتونه یه پسر باشه,مثل تو
که هر چیزی رو در اختیارم میذاره
اگه ازش بخوام
همه ی رویاهام رو برداره
و اونها رو به واقعیت تبدیل کنه
هر دلیلی که برای موندن با من داری
نشونم بده
دقیقا مثل من
 
Submitted by minuch on Mon, 14/05/2012 - 14:38
thanked 6 times
Guests thanked 6 times
English

A Girl Like Me

Some girls play the game
They all walk and talk
And they dress the same
Nothin' New To Say
Don't they realize
That it's so easy to see
Right though there disguise
Makes me wonder why
 

More

Comments