دوست دختر (Girlfriend)

English

Girlfriend

[chorus]
Hey, hey! You, you!
I don't like your girlfriend!
No way, no way!
I think you need a new one
Hey, hey! You, you!
I could be your girlfriend
Hey, hey! You, you!
I know that you like me
No way, no way!
I know it's not a secret
Hey, hey! You, you!
I want to be your girlfriend
 
You're so fine, I want you mine, you're so delicious
I think about you all the time, you're so addictive
Don't you know what I could do to make you feel alright?
(alright, alright, alright)
Don't pretend I think you know I'm damn precious
And hell yeah, I'm the motherfucking princess
I can tell you like me too, and you know I'm right
 
[bridge]
She's like so 'whatever'
You could do so much better
I think we should get together now
And that's what everyone's talking about!
 
[chorus]
 
I can see the way, I see the way you look at me
And even when you look away, I know you think of me
I know you talk about me all the time again and again
(again, again, again)
So come over here, tell me what I want to hear
Better yet make your girlfriend disappear
I don't want to hear you say her name ever again
(and again, and again, and again!)
'Cause
 
[bridge, chorus]
 
In a second you'll be wrapped around my finger
'Cause I can, 'cause I can do it better
There's no other, so when's it gonna sink in?
She's so stupid, what the hell were you thinking?!
[repeat]
 
[chorus x2]
 
Hey, hey!
 
Submitted by maëlstrom on Mon, 01/08/2011 - 17:01
videoem: 
Align paragraphs
Persian translation

دوست دختر

هی هی تو تو
از دوست دخترت خوشم نمیاد
درسته به هیچ وجه به هیچ وجه
فکر کنم یه جدیدشو نیاز داری
هی هی تو تو
من می تونم دوست دخترت بشم
هی هی تو تو
میدونم که از من خوشت میاد
به هیچ وجه به هیچ وجه
میدونی که این یه راز نیس
هی هی تو تو
می خوام دوست دختر تو بشم
 
تو خیلی باحالی و تورو واسه خودم میخوام.تو خیلی جیگری
همش بهت فکر میکنم تو اعتیاد آوری
نمی دونی که من میتونم یه کاری کنم که حالتو بهتر کنم؟
سعی نکن وانمود کنی نیستم خودت میدونی که من خیلی باارزشم
من یه پرنسس بیشرفم
میتونم بهت بگم که ازم خوشت میاد و میدونی که راست میگم
 
اون دختره مثل....ولش کن
تو میتونستی بهترش رو پیدا کنی
فکر کنم حالا وقتشه که با هم باشیم
و این چیزیه که همه دارن راجع بهش صحبت میکنن
 
هی هی تو تو
از دوست دخترت خوشم نمیاد
درسته به هیچ وجه به هیچ وجه
فکر کنم یه جدیدشو نیاز داری
هی هی تو تو
من می تونم دوست دخترت بشم
هی هی تو تو
میدونم که از من خوشت میاد
به هیچ وجه به هیچ وجه
میدونی که این یه راز نیس
هی هی تو تو
می خوام دوست دختر تو بشم
 
می بینم که چطوری به من نگاه میکنی
میدونم وقتی به من نگاه نمیکنی هم داری به من فکر میکنی
میدونم همش داری راجع من حرف میزنی
پس بیا انجا و چیزایی رو که دوست دارم بشنوم رو بگو
بهتره اون دوست دخترت بزنه به چاک
نمیخوام یه بار دیگه هم اسمشو به زبون بیاری
 
اون دختره مثل....ولش کن
تو میتونستی بهترش رو پیدا کنی
فکر کنم حالا وقتشه که با هم باشیم
و این چیزیه که همه دارن راجع بهش صحبت میکنن
 
هی هی تو تو
از دوست دخترت خوشم نمیاد
درسته به هیچ وجه به هیچ وجه
فکر کنم یه جدیدشو نیاز داری
هی هی تو تو
من می تونم دوست دخترت بشم
هی هی تو تو
میدونم که از من خوشت میاد
به هیچ وجه به هیچ وجه
میدونی که این یه راز نیس
هی هی تو تو
می خوام دوست دختر تو بشم
 
با یه اشاره ی من تسلیم من میشی
چون من میتونم این کار رو بهتر از اون انجام بدم
هیچکس نیس
پس میخوای این چیزا رو بفهمی؟
اون دوست دخترت احمقه،تو اون کله ات به چی داشتی فکر می کی؟
با یه اشاره ی من تسلیم من میشی
چون من میتونم این کار رو بهتر از اون انجام بدم
هیچکس نیس
پس کی میخوی این چیزا رو بفهمی؟
اون دوست دخترت احمقه،تو اون کله ات به چی داشتی فکر می کی؟
 
هی هی تو تو
از دوست دخترت خوشم نمیاد
درسته به هیچ وجه به هیچ وجه
فکر کنم یه جدیدشو نیاز داری
هی هی تو تو
من می تونم دوست دخترت بشم
هی هی تو تو
میدونم که از من خوشت میاد
به هیچ وجه به هیچ وجه
میدونی که این یه راز نیس
هی هی تو تو
می خوام دوست دختر تو بشم
 
هی هی تو تو
از دوست دخترت خوشم نمیاد
درسته به هیچ وجه به هیچ وجه
فکر کنم یه جدیدشو نیاز داری
هی هی تو تو
من می تونم دوست دخترت بشم
هی هی تو تو
میدونم که از من خوشت میاد
به هیچ وجه به هیچ وجه
میدونی که این یه راز نیس
هی هی تو تو
می خوام دوست دختر تو بشم
 
Submitted by melika99 on Thu, 10/05/2012 - 06:26
Please help to translate "Girlfriend"
Comments