به قلبت یه فرصت بده (Give Your Heart A Break)

Persian translation

به قلبت یه فرصت بده

روزی که برای اولین بار ملاقاتت کردم
بهم گفتی که هرگز عاشق نخواهی شد
اما الان که منظورتو درک میکنم
می دونم که ترس تنها دلیلش بوده
 
حالا ما اینجاییم
خیلی به هم نزدیکیم با این وجود هنوزم از هم دوریم
از عهده امتحانم بر اومدم
کی درک می کنی
عزیزم, من مثل بقیه نیستم
 
نمی خوام قلبتو بشکنم
می خوام که به قلبت فرصت بدی
می دونم که میترسی از اینکه این کار اشتباه باشه
یا اینکه مثلا مرتکب اشتباهی بشی
آدم فقط یکبار زندگی میکنه
و وقتی برای صبر کردن و تلف کردن وجود نداره
پس بذار به قلبت یه فرصت بدم, به قلبت یه فرصت بده
پس بذار به قلبت یه فرصت بدم, به قلبت یه فرصت بده
اوه آره آره
 
روز یکشنبه تنها رفتی خونه
چشمهات اشکبار بودن
به موبایلت زنگ زدم, عشقم
اما پاسخ ندادی
 
دنیا مال ماست اگر تو بخوای
می تونیم دنیارو داشته باشیم اگه تو دستهامو بگیری
حالا دیگه راه برگشتی نیست
عزیزم سعی کن و درک کن
 
نمی خوام قلبتو بشکنم
می خوام که به قلبت فرصت بدی
می دونم که میترسی از اینکه این کار اشتباه باشه
یا اینکه مثلا مرتکب اشتباهی بشی
آدم فقط یکبار زندگی میکنه
و وقتی برای صبر کردن و تلف کردن وجود نداره
پس بذار به قلبت یه فرصت بدم, به قلبت یه فرصت بده
پس بذار به قلبت یه فرصت بدم, به قلبت یه فرصت بده
 
می تونی خیلی چیزها بدست بیاری
به قلبت فرصت بده
بدار به قلبت یه فرصت بدم, به قلبت یه فرصت بده
اوه آره آره
 
وقتی لبهات روی لبهای من هستن
و ضربان قلبهامون یکی میشن
اما تو از میان انگشتهای من رها میشی
همیشه فرار میکنی واه اوه واه اوه اوه
 
نمی خوام قلبتو بشکنم
می خوام که به قلبت فرصت بدی
می دونم که میترسی از اینکه این کار اشتباه باشه
 
یا اینکه مثلا مرتکب اشتباهی بشی
آدم فقط یکبار زندگی میکنه
و وقتی برای صبر کردن و تلف کردن وجود نداره
پس بذار به قلبت یه فرصت بدم
بذار به قلبت یه فرصت بدم
 
چون پیش از این دلت شکسته
می تونم اینو تو چشمهات ببینم
سعی میکنی با لبخندهات اونو نشون ندی, بعضی چیزهارو نمیشه پنهان کرد
نمی خوام قلبتو بشکنم
عزیزم, می تونم رنجتو کم کنم, رنجتو
پس بذار به قلبت یه فرصت بدم, به قلبت یه فرصت بده
پس بذار به قلبت یه فرصت بدم, به قلبت یه فرصت بده
 
می تونی خیلی چیزها بدست بیاری
به قلبت فرصت بده
بدار به قلبت یه فرصت بدم, به قلبت یه فرصت بده
اوه عزیزم
اوه آره آره
 
روزی که برای اولین بار ملاقاتت کردم
بهم گفتی که هرگز عاشق نخواهی شد
 
Submitted by leila_persian_girl on Sun, 22/04/2012 - 11:12
Author's comments:

so beautiful! Smile

thanked 9 times
UserTime ago
Miley_Lovato4 years 48 weeks
Armageddon684 years 48 weeks
Guests thanked 7 times
English

Give Your Heart A Break

The day I first met you
You told me you'd never fall in love
But now that I get you
I know fear is what it really was
 
Now here we are
So close yet so far
How did I pass the test
 

More

Please help to translate "Give Your Heart A Break"
UserPosted ago
Miley_Lovato4 years 48 weeks
4
Comments