جلال از آن خداست [ My Tribute (To God Be the Glory) ]

Persian translation

جلال از آن خداست

چگونه میتوانم بگویم متشکرم
برای آن چیزی که تو برایم انجام دادی
 
کارهایی که لایق آنهانبودم
همچنان تو عشق خود را به من ابراز میداری
طنین میلیونها فرشته
نمیتوانند سپاسگزاری مرا منعکس کند
برای آنکه من همواره به تو امید دارم
و همه اینها را مدیون تو هستم
 
(گروه کر)
 
جلال از آن خداست
جلال از آن خداست
جلال از آن خداست
 
که همه اینها را او به انجام رسانده است
با خون خود جان مرا نجات داد
با قدرتش مرا برخیزانید
 
جلال از آن خداست
بدین جهت که او این اعمال را انجام داد
 
بگذارید تا زندگیم واقعا حیات داشته باشد
بگذارید تا این زندگی تورا ای خدایم راضی نگه دارد
و من باید به هرگونه او تمجید او را بدست آورم
بگذارید که این سرود تا صلیب مسیح پر آوازه گردد
 
او با خون خود مرا نجات داد
او با قدرتش مرا از میان مردگان برخیزانید
مجد و جلال از آن خداست
زیرا که او اینها را انجام داده است
 
Submitted by majid.h on Wed, 01/08/2012 - 08:17
Added in reply to request by sarladue
English

My Tribute (To God Be the Glory)

Please help to translate "My Tribute (To God Be the Glory)"
Comments