Гравитација љубави (Gravity of love)

English

Gravity of love

O fortuna velut luna
 
Turn around and smell what you don't see
Close your eyes ... it is so clear
Here's the mirror, behind there is a screen
On both ways you can get in
 
Don't think twice before you listen to your heart
Follow the trace for a new start
 
What you need and everything you'll feel
Is just a question of the deal
In the eye of storm you'll see a lonely dove
The experience of survival is the key
To the gravity of love
 
The path of excess leads to
The tower of Wisdom
The path of excess leads to
The tower of Wisdom
 
Try to think about it ...
That's the chance to live your life and discover
What it is, what's the gravity of love
 
Look around just people, can you hear their voice
Find the one who'll guide you to the limits of your choice
 
But if you're in the eye of storm
Just think of the lonely dove
The experience of survival is the key
To the gravity of love
 
Submitted by masih on Wed, 10/08/2011 - 21:50
Align paragraphs
Serbian translation

Гравитација љубави

О срећо, као месец
 
Окрени се и омириши оно што не видиш
Склопи очи...тако је јасно
Овде је огледало, иза постоји екран
На оба начина можеш да уђеш
 
Не размишљај двапут пре него што послушаш своје срце
Прати траг ка новом почетку
 
Шта ти је потребно и све што ћеш осећати
је само питање договора
У оку олује видећеш усамљену голубицу
Искуство преживљавања је кључ
Ка гравитацији љубави
 
Пут испада води ка
Кули Мудрости
Пут испада води ка
Кули Мудрости
 
Пробај да размишљаш о томе...
То је шанса да живиш свој живот и откриваш
Шта је то, шта је гравитација љубави
 
Погледај уоколо, само људи, можеш ли да чујеш њихов глас?
Пронађи онај који ће те водити до граница твог избора
 
Али ако си у оку олује
Само помисли на усамљену голубицу
Искуство преживљавања је кључ
Ка гравитацији љубави
 
Submitted by milijana on Thu, 19/04/2012 - 17:21
Comments