Великия преструвач (The Great Pretender)

English

The Great Pretender

Oh, yes, I'm the great pretender;
Pretend that I'm doing well.
My need is such,
I pretend too much.
I'm lonely, but no-one can tell.

Oh, yes, I'm the great pretender,
Adrift in a world of my own!
I play the game,
But to my real shame,
You've left me to dream all alone.

Too real is this feeling of make believe;
Too real when I feel what my heart can't conceal...

Oh, yes, I'm the great pretender,
Just laughing again, like a clown.
I seem to be
What I'm not, you see.
I'm wearing my heart like a crown,
Pretending that you're still around.

Too real when I feel what my heart can't conceal...

Oh, yes! I'm the great pretender!
Just laughing again, like a clown.
I seem to be
What I'm not, you see!
I'm wearing my heart like a crown,
Pretending that you're...
Pretending that you're still around!!!...

Submitted by samantha2 on Sat, 25/12/2010 - 07:23
Try to align
Bulgarian translation

Великия преструвач

О, да, аз съм великия преструвач;
Преструвам се че се справям добре.
Нуждата ми е такава,
Преструвам се до забрава
Самотен съм, но по нищо не личи.

О, да, аз съм великия преструвач,
Отнесен в моя собствен свят!
Играя играта,
Но за мой голям срам,
Ти ме остави да бленувам сам.

Твърде истинско е чувството наужким;
Твърде истинско, когато почувствам това което сърцето ми не може да скрие...

О, да, аз съм великия преструвач,
Само се хиля отново , като палячо.
Изглежда съм
Каквото не съм , нали виждаш!
Нося сърцето си като корона,
Преструвам се, че си още наоколо.

Твърде истинско, когато почувствам това което сърцето ми не може да скрие...

О, да, аз съм великия преструвач!
Само се хиля отново , като палячо.
Изглежда съм
Каквото не съм , нали виждаш!
Нося сърцето си като корона,
Преструвам се, че си...
Преструвам се, че си още наоколо!!!...

Submitted by slovokov on Sat, 28/01/2012 - 00:19
Author's comments:

Аз? Не! Аз съм чудесно : )

thanked 2 times
UserTime ago
kakapena3 years 27 weeks
Guests thanked 1 time
More translations of "The Great Pretender"
English → Bulgarian - slovokov
Comments