Alleluia (Hallelujah )

Filipino/Tagalog translation

Alleluia

Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
 
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
 
Sa makapangyarihang paghahari ng Panginoong Diyos
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
 
Sa makapangyarihang paghahari ng Panginoong Diyos
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
 
Ang kaharian ng mundong ito
Ay magiging kaharian ng ating Panginoong Diyos
Sa kanya si Kristo, at sa kanya si Kristo
At maghahari siya, ng magpakailanman
Ng magpakailanman, magpakailanman
 
Hari ng mga hari, Panginoon ng mga panginoon
Hari ng mga hari, Panginoon ng mga panginoon
At Panginoon ng Panginoon
At nawa'y maghari siya
At nawa'y maghari siya ng magpakailanman
Hari ng mga hari, ng magpakailanman
At Panginoon ng mga panginoon
Alleluia! Alleluia!
 
At nawa'y maghari siya ng magpakailanman
Hari ng mga hari, Panginoon ng mga panginoon!
At nawa'y maghari siya ng magpakailanman
Hari ng mga hari, Panginoon ng mga panginoon!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Alleluia!
 
Submitted by hariboneagle927 on Tue, 08/01/2013 - 14:47
English

Hallelujah

Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
 
Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
 
For the Lord God omnipotent reigneth.
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
 

More

More translations of "Hallelujah "
English → Filipino/Tagalog - hariboneagle927
Comments