"Halva, halva", deməklə ağız şirin olmaz

Submitted by taddy26 on 05.08.2013

Explanations

"Halva, halva", deməklə ağız şirin olmaz!

Explained by taddy26 on 05.08.2013