The harbour (Hamnen)

Swedish

Hamnen

Nej, här är inte som Pasalimani
Glädjen är ingen daglig gäst
I fjärran hörs din röst, Pasalimani
Som från en glad och oförglömlig häst

Du tror att tiden läker såren
Och att vår Herre han har sin milda lag
Och att vår Herre han har sin milda lag
Så att han ej de sina glömmer
På deras avlöningsdag
Så att han ej de sina glömmer
På deras avlöningsdag

Här är det inte lönt att knacka dörrar
Ingen att tala med om allt
Och vägen som man går är inte öppen
Man får gå på som vägen har befallt

Du tror att tiden läker såren
Och att vår Herre han har sin milda lag
Och att vår Herre han har sin milda lag
Så att han ej de sina glömmer
På deras avlöningsdag
Så att han ej de sina glömmer
På deras avlöningsdag

Submitted by simonsko on Thu, 06/10/2011 - 19:11
Align paragraphs
English translation

The harbour

No, this place isn't like Pasalimani
Happiness is not a daily gues
Your voice's heard in the distance, Pasalimani
Like from a happy and unforgettable horse

You think time will heal your wounds
And that our Lord has got his mild law
And that our Lord has got his mild law
So that he won't forget his dear ones
On their payday
So that he won't forget his dear ones
On their payday

Knocking doors is for no use here
There's nobody to talk to about everything
And the road you walk on isn't open
You'll just have to keep walking the way the road wants you to walk

You think time will heal your wounds
And that our Lord has got his mild law
And that our Lord has got his mild law
So that he won't forget his dear ones
On their payday
So that he won't forget his dear ones
On their payday

Submitted by simonsko on Thu, 06/10/2011 - 19:14
Comments