شبح زده (Haunted)

Persian translation

شبح زده

کلمه های طولانی و گمشده آهسته توی گوشم زمزمه میشند
هنوز نمیتونم چیزی رو که باعث میشه اینجا بمونم پیدا کنم
وقتی تموم این مدت از درون خیلی پوچ بودم
میدونم هنوز اینجایی
 
به من نگاه میکنی,من رو میخوای
میتونم حس کنم که داری من رو به پایین میکشی
ازت میترسم,دوستت دارم
نمیذارم من رو پایین بکشی
 
تو رو تسخیر میکنم,میتونم بوی تو رو حس کنم-زنده ای
قلبت توی سرم می تپه
 
به من نگاه میکنی,من رو میخوای
میتونم حس کنم که داری من رو به پایین میکشی
نجاتم میدی,به من ت ج ا و ز میکنی
به من نگاه میکنی
 
به من نگاه میکنی,من رو میخوای
میتونم حس کنم که داری من رو به پایین میکشی
ازت میترسم,دوستت دارم
نمیذارم من رو پایین بکشی
 
Submitted by minuch on Thu, 05/04/2012 - 15:08
thanked 4 times
Guests thanked 4 times
English

Haunted

Long lost words whisper slowly to me
Still can't find what keeps me here
When all this time I've been so hollow inside
I know you're still there
 
Watching me wanting me
I can feel you pull me down
Fearing you loving you
 

More

Comments