The Little Mermaid (OST) - Havet är djupt [Under the sea] (English translation)

Swedish

Havet är djupt [Under the sea]

[Sebastian:]
- Ariel, lyssna på mig, ett liv på land är för torrt,
- Men havet är djupt, i vågorna vågar man ha lite kul
 
[Sebastian:]
Du tror att i grannens vatten
är sjögräset alltid grönt
Du drömmer att simma upp dit
det är inte mödan lönt
Nej se dig omkring i viken
här finns ingen ytlighet
Du kan inte bli besviken
det framgår med tydlighet
 
Havet är djupt,
havet är djupt
Nere på botten
här är det toppen
titta och njut
Uppe på land finns bara spring
möda och slit för ingenting
Men under ytan
där kan man flyta
Havet är djupt
 
[Sebastian m. kör:]
Här nere är fiskar glada
[Sebastian:]
Här simmar man kring frivol
[Sebastian m. kör:]
Men fisken på land är ledsen
[Sebastian:]
Där simmar man i en skål
Men fisk i en skål är lycklig
[Sebastian m. kör:]
Det blir mycket värre sen
[Sebastian:]
En dag när familj är hungrig
[Stor fisk:]
- "Vem hamnar på talriken"
[Sebastian:]
O nej
 
Havet är djupt
havet är djupt
Ingen kan ta oss
flå oss och ha oss
i en ragu
Folk har recept i någon bok
men vi kan fly från drag och krok
Inga bekymmer
vi bara rymmer
Havet är djupt
[Kör:]
Havet är djupt
[Sebastian:]
Havet är djupt
[Kör:]
Havet är djupt
[Sebastian:]
Och här i trakten
håller vi takten
räkan till sju
[Kör:]
räkna till sju-u-u...
[Sebastian m. kör:]
... utan att krocka i en slör
Svänger en rocka och en stör
Ni måste höra
stick ner ett öra
Havet är djupt
 
[Sebastian:]
En ödla på flöjt
man spelar förnöjt
På harpa och bas
på karpars kalas
tre braxar på sax
där trummar en lax
En gös gillar ös och soul
[Annan Fisk:]
- jaa
 
[Sebastian:]
En stör har gehör
och stråkarna för
Två långor på bal
Och svartfisken gal
En nors och en sill
kan inte stå still
En blåsfisk blåser på
 
Mellanspel
 
Havet är djupt
[Kör:]
Havet är djupt
[Sebastian:]
Havet är djupt
[Kör:]
Havet är djupt
När en sardin
tar av sin sordin
Så lyssna och njut
[Kör:]
Lyssna nu och njut
[Sebastian m. kör:]
Och varför trängas på en strand
här är ett gäng som bildat ett band
Musslor som rappar
snäckor som klappar
Havet är djupt
 
Svänger som attan
sulan på mattan
Havet är djupt
 
sniglar som tutar
ingen vill sluta
Livet på botten
verkar väl toppen
vi har det gott här
vattnet är vått här
Havet är djupt
 
Submitted by Miley_Lovato on Thu, 16/02/2017 - 00:59
Align paragraphs
English translation

The ocean is deep

[Sebastian:]
- Ariel, listen to me, life on land is too dry
- But the ocean is deep, you dare to have fun among the waves
 
[Sebastian:]
You think that in your neighbours water
The seagrass is always green
You dream about swimming up there
It's not worth it
No, look around in the bay
Nothing is shallow here
You can't be disappointed
That is clearly obvious
 
The ocean is deep
The ocean is deep
Down at the bottom
It's great here
Watch and be delighted
Up on land there's just alot of running around
Labour and hard work for nothing
But under the surface
There you can float
The ocean is deep
 
[Sebastian with choir:]
Fishes are happy down here
[Sebastian:]
You can swim frivolously here
[Sebastian with choir:]
But the fishes on land are sad
[Sebastian:]
They swim in a bowl there
But the fishes in the bowls are happy
[Sebastian with choir:]
It'll be alot worse later on
[Sebastian:]
On day when the family is hungry
[Big fish]
-"Who ends up on the plate"
[Sebastian:]
Oh no
 
The ocean is deep
The ocean is deep
No one can get us
Skin us and have us
In a ragout
People have recipes in some book
But we can flee from both a fishing lure and a hook
No problem
We'll just escape
The ocean is deep
[Choir:]
The ocean is deep
[Sebastian:]
The ocean is deep
[Choir:]
The ocean is deep
[Sebastian:]
And in this area
We hold the rhythm
Count1 to seven
[Choir:]
Count to seven-en-en
[Sebastian with choir]
Without crashing into a point of sail
A ray turns and disturbs
You got to hear
Put down an ear
The ocean is deep
 
[Sebastian:]
A lizard on flute
You're pleased to play
On harp and bass
On a party for carps
Three breams play saxophone
A salmon is drumming over there
A zander likes parties and soul
[Another fish]
- Yes
 
[Sebastian:]
A sturgeon has a good ear
And the strings bring
Two lings on a ball
And the black ruff crows
A smelt and a herring
Can't stay still
A pufferfish keeps puffing
 
Interlude
 
The ocean is deep
[Choir:]
The ocean is deep
[Sebastian:]
The ocean is deep
[Choir:]
The ocean is deep
When a pilchard
Removes his mute damper
Then listen and be pleased
[Choir:]
Now listen and be pleased
[Sebastian with choir:]
And why be on a crowded beach
We have a gang that has formed a band here
Clams that raps
Shells that claps
The ocean is deep
 
A darn good groove
The sock on the carpet
The ocean is deep
 
Snails that honks
No one wants to stop
Life at the bottom
Doesn't it seem great
We have it nice here
The water is wet here
The ocean is deep
 
  • 1. A play on words, "räkan" means "the shrimp" but sounds like "räkna" which means "count"
Submitted by vargkustaa on Sun, 05/03/2017 - 20:13
Added in reply to request by Zarina01
See also
Comments