قلب طلا

English

Heart Of Gold

 

I wanna live, I wanna give
I've been a miner for a heart of gold
It's these expressions I never give
That keep me searchin' for a heart of gold
And I'm gettin' old
That keep me searchin' for a heart of gold
And I'm gettin' old

I've been to Hollywood, I've been to Redwood
I crossed the ocean for a heart of gold
I've been in my mind, it's such a fine line
That keeps me searching...

Keep me searchin' for a heart of gold
You keep me searchin' and I'm growin' old
Keep me searchin' for a heart of gold
I've been a miner for a heart of gold

Video
See video
Try to align
Persian

قلب طلا

Versions: #1#2

می‌خواهم زندگی‌ کنم، می‌خواهم بیان کنم
من حفاری برای قلب طلا بوده ام.
و آنچه هرگز بیان نکردم موجب این است
که همچنان در پی‌ قلب طلا باشم
و پیر میشوم
که همچنان در پی‌ قلب طلا باشم
و پیر میشوم

من در هالیوود بوده‌ام، در رد وود (نام شهر) بوده‌ام
من از اقیانوس گذشته‌ام در جستجوی قلب طلا
من در افکار خود غرق بوده‌ام، و فقط خط باریکیست
(بین من و رسیدن به قلب طلا)
که مرا همچنان در جستجو نگه می‌دارد

در جستجوی قلب طلا
تو مرا در جستجوی قلب طلا نگه داشته‌ای و پیر میشوم
مرا در جستجوی قلب طلا نگه داشته ای
من حفاری برای قلب طلا بوده ام

Submitted by b3hrooz on Sat, 07/07/2012 - 20:49
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
0
Your rating: None
Comments