The Little Mermaid (OST) - Hela min värld [Part Of Your World] (English translation)

Swedish

Hela min värld [Part Of Your World]

[Ariel:]
- Om jag bara kunde få honom att förstå,
- Jag håller inte alls med honom.
- Jag förstår inte hur en värld
- som skapat sådana underbara ting...
- ...kan vara ond
 
Räknar man ting
tror man nog lätt
att det jag har
måste vara komplett
Ser du en flicka i mig
med allt som kan önska sig
Å hon kan få, pärlor och guld
letar hon lite är skattgömman full
Se dig omkring en gång till
Visst, hon har allt hon vill
Jag har saker som får dig att undra
Om jag någonsin kan drömma om fler
- vill du ha en manick, jag har hundra
Men vad då
Jag vill ha
något mer
 
Jag vill va med
mitt bland människor
Å jag vill se...
jag vill se dom dansa
vandra omkring på två...
- Vad dom nu heter? jo ben
Fenor och stjärt tar dig inte långt
Ben är ett måste om man vill dansa
Å räcka upp till en...
- vad är ordet nu?
gren
 
Långt ovanför
finns det ett land
där man kan gå i sol på en strand
Där man är fri
Det kunde bli
Hela min värld
 
Ge mig ett liv
ge mig en tid
ovanför ytan
Låt mig en dag,
bara ett tag
få pröva på
Döttrar på land
stöttar varan
Å jag vill väldigt gärna byta
Slippa simma,
bli en kvinna
redo att stå
 
Försöka förstå, det dom andra vet
be att dom svarar på mina frågor
Vad är lågor, och hur blir det, heter det...glöd?
 
Vem ger mig stöd, när jag är svag
ska jag få gå i solen en dag?
 
En utopi
som kunde bli...
 
Hela min Värld
 
Submitted by Miley_Lovato on Thu, 16/02/2017 - 00:59
Last edited by Miley_Lovato on Fri, 09/06/2017 - 19:40
Align paragraphs
English translation

My whole world

[Ariel:]
- If I could just make him understand,
- I don't agree with him at all
- I can't understand how a world
- that has created such wonderful things...
- ... could be evil.
 
If you count all the things
you'd certainly think
That what I have
must be complete
Do you see a girl in me
with all she could wish for
And she can have pearls and gold
If she looks around a bit, the cashe is full
Look around once more
Sure, she's got all she wants
I've got things that make you wonder
If I ever can wish for more
- Do you want a doohickey, I've got a hundred
But whatever
I want
something more
 
I want to be
among people
And I want to se,
want to see them dancing
Walking around on two...
- Now what do they call them? Oh yeah, feet
Fins and a tail won't get you far
Legs are a must if one wants to dance
And reach up to a...
- Now what the word again?
... branch
 
High above
there is a land
where you can walk in the sun on a beach
Where you are free
That could be
my whole world
 
Give me a life
give me a time
above the surface
Let me one day,
just for a while
have a try
Daughters on land
support each other
And I would really like to switch
Get rid of swimming,
become a woman
ready to stand
 
Try to understand what the others know
Ask them to answer my questions
What are flames, and how does it, is it called... glow?
 
Who gives me support, when I am weak?
Could I walk in the sun one day?
 
A utopia,
which could be...
 
My whole world
 
Submitted by MiYo on Sat, 18/02/2017 - 19:59
Added in reply to request by Zarina01
Comments