Apua (Help!)

English

Help!

Help I need somebody
Help not just anybody
Help you know I need someone
Help!
 
When I was younger, so much younger than today
I never needed anybody's help in any way
But now these days are gone, I'm not so self-assured
Now I find I've changed my mind and opened up the doors
 
Help me if you can, I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?
 
And now my life has changed in oh so many ways
My independence seems to vanish in the haze
But every now and then I feel so insecure
I know that I just need you like I've never done before
 
Help me if you can I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?
 
When I was younger, so much younger than today
I never needed anybody's help in any way
But now these days are gone I'm not so self-assured
Now I find I've changed my mind, I've opened up the doors
 
Help me if you can I'm feeling down
And I do appreciate you being 'round
Help me get my feet back on the ground
Won't you please, please help me?
Help me, help me ooo
 
Last edited by Coopysnoopy on Wed, 07/12/2016 - 08:57
videoem: 
Align paragraphs
Finnish translation

Apua

Apua, tarvitsen jonkun
Apua, en ketä tahansa
Apua, tiedät että tarvitsen jonkun
Apua!
 
Kun olin nuorempi, niin paljon nuorempi kuin nyt
En koskaan tarvinnut kenenkään apua millään tavoin
Mutta nyt nuo päivät ovat menneet, enkä ole yhtä itsevarma
Nyt olen muuttanut mieleni ja avannut ovet
 
Auta minua jos voit, olen maassa
Ja arvostan, kun olet lähellä
Auta minua palaamaan maanpinnalle
Autathan minua, kiltti?
 
Ja nyt elämäni on muuttunut, oi, niin monin tavoin
Riippumattomuuteni näyttää hävinneen savuna ilmaan
Mutta toisinaan tunnen oloni niin turvattomaksi
Tiedän tarvitsevani sinua enemmän kuin koskaan
 
Auta minua jos voit, olen maassa
Ja arvostan, kun olet lähellä
Auta minua palaamaan maanpinnalle
Autathan minua, kiltti?
 
Kun olin nuorempi, niin paljon nuorempi kuin nyt
En koskaan tarvinnut kenenkään apua millään tavoin
Mutta nyt nuo päivät ovat menneet, enkä ole yhtä itsevarma
Nyt olen muuttanut mieleni ja avannut ovet
 
Auta minua jos voit, olen maassa
Ja arvostan, kun olet lähellä
Auta minua palaamaan maanpinnalle
Autathan minua, kiltti?
Auta minua, auta minua, ooo
 
Submitted by jaxy on Fri, 02/04/2010 - 17:41
Comments