Narito Ako upang Sumamba (Here I am to worship)

English

Here I am to worship

Light of the world
You stepped down into darkness
Opened my eyes let me see
Beauty that made this heart adore You
Hope of a life spent with You

Here I am to worship
Here I am to bow down
Here I am to say that You’re my God

You’re altogether lovely
Altogether worthy
Altogether wonderful to me

King of all days
Oh so highly exalted
Glorious in heaven above
Humbly You came to the earth You created
All for love’s sake became poor

I’ll never know how much it cost
To see my sin upon that cross

Call upon the name of the Lord
And be saved

Last edited by Miley_Lovato on Mon, 01/06/2015 - 17:20
See video
Align paragraphs
Tagalog translation

Narito Ako upang Sumamba

Ilaw ng sanlibutan
Bumaba ka sa kadiliman
At nagmulat sa akin, nais kong mamasdan
Kagandahan na nagdulot sa pusong ito na pakamahalin Ka
Pag-asa ng buhay na kasama Ka

Narito ako upang sumamba
Narito ako upang magbigay-galang
Narito ako upang sabihin na Ikaw ang aking Diyos

Ikaw ay sadyang kaakit-akit
sadyang karapat-dapat
sadyang kamangha-mangha para sa akin

Hari sa lahat ng panahon
na nababantog at dinadakila
Hiyas sa kalangitan
Sa kagandahang-loob dumating Ka sa lupang nilikha Mo
at naging mahirap ng dahil sa pag-ibig

Hindi ko alam ang katumbas
ng kasalanan ko sa krus na iyon

Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon.

Submitted by introvoyz041 on Fri, 18/11/2011 - 05:52
thanked 9 times
Guests thanked 9 times
Comments