Narito Ako upang Sumamba (Here I am to worship)

Tagalog (dialects) translation

Narito Ako upang Sumamba

Ilaw ng sanlibutan
Bumaba ka sa kadiliman
At nagmulat sa akin, nais kong mamasdan
Kagandahan na nagdulot sa pusong ito na pakamahalin Ka
Pag-asa ng buhay na kasama Ka
 
Narito ako upang sumamba
Narito ako upang magbigay-galang
Narito ako upang sabihin na Ikaw ang aking Diyos
 
Ikaw ay sadyang kaakit-akit
sadyang karapat-dapat
sadyang kamangha-mangha para sa akin
 
Hari sa lahat ng panahon
na nababantog at dinadakila
Hiyas sa kalangitan
Sa kagandahang-loob dumating Ka sa lupang nilikha Mo
at naging mahirap ng dahil sa pag-ibig
 
Hindi ko alam ang katumbas
ng kasalanan ko sa krus na iyon
 
Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Panginoon.
 
Submitted by introvoyz041 on Fri, 18/11/2011 - 05:52
thanked 9 times
Guests thanked 9 times
English

Here I am to worship

Light of the world
You stepped down into darkness
Opened my eyes let me see
Beauty that made this heart adore You
Hope of a life spent with You
 
Here I am to worship
Here I am to bow down
 

More

Comments