هي، دنياي بيرحم (Hey, Cruel World...)

Persian translation

هي، دنياي بيرحم

هي، دنياي بيرحم
چيزي كه ميبره رو نداري
به ايمان تو احتياجي نداريم
سرنوشت ما لعنتيه
هي، دنياي بيرحم
چيزي كه ميبره رو نداري
به ايمان تو احتياجي نداريم
سرنوشت ما لعنتيه
خالق
محافظ
نابودگر
بپرس كدوم هستم
هيچ شيطان بيرون كشيده شده يا
فرشته با حلقه نور مربعي
بين ما راه نميره
من بين هيچكس نيستم
من بين هيچكس نيستم
من بين هيچكس نيستم
هيچكس
هي، دنياي بيرحم
چيزي كه ميبره رو نداري
به ايمان تو احتياجي نداريم
سرنوشت ما لعنتيه
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت
مركز گيتي
نميتونه وجود داشته باشه
وقتي كه هيچ
هيچ لبه اي نيست
مركز گيتي
نميتونه وجود داشته باشه
وقتي كه هيچ
هيچ لبه اي نيست
هي، دنياي بيرحم
چيزي كه ميبره رو نداري
به ايمان تو احتياجي نداريم
سرنوشت ما لعنتيه
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت، سرنوشت، سرنوشت
سرنوشت، سرنوشت، سرنوشت
من بين هيچكس نيستم
من بين هيچكس نيستم
من بين هيچكس نيستم
هيچكس
هي، دنياي بيرحم
چيزي كه ميبره رو نداري
به ايمان تو احتياجي نداريم
سرنوشت ما لعنتيه
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت
سرنوشت
 
Submitted by orkideh on Fri, 06/04/2012 - 13:48
thanked 4 times
Guests thanked 4 times
English

Hey, Cruel World...

Comments
reza beighi     January 16th, 2013

از دوستان خواهش ميكنم لينك دانلود اين اهنگ قشنگ رو واسم بدن
(كليپ)

orkideh     January 22nd, 2013

این لینک دانلود موزیک ویدئو این آهنگه
امیدوارم ازش لذت ببری، دوست عزیز
http://www.youtube.com/watch?v=9nzPUBHwsH8