Криејќи си го срцето (Hiding my heart away)

English

Hiding my heart away

So this is how the story went
I met someone by accident
who blew me away
who blew me away

It was in the darkest of my days
When you took my sorrow and you took my pain
And buried them away, you buried them away

And I wish I could lay down beside you
When the day is done
And wake up to your face against the morning sun
But like everything I've ever known
you'll disappear one day
So I'll spend my whole life hiding my heart away
And I can't spend my whole life hiding my heart
away

I dropped you off at the train station
And put a kiss on top of your head
I watched you wave
I watched you wave
Then I went on home to my skyscrapers
Neon lights and waiting papers
That I call home
I call it home

And I wish I could lay down beside you
When the day is done
And wake up to your face against the morning sun
But like everything I've ever known
I'm sure you'll disappear one day
So I'll spend my whole life hiding my heart away
And I can't spend my whole life hiding my heart
away

I woke up feeling heavy hearted
I'm going back to where I started
The morning rain
The morning rain
And you know I wish that you were here
But that same old road that brought me here
Is calling me home
Is calling me home

And I wish I could lay down beside you
When the day is done
And wake up to your face against the morning sun
But like everything I've ever known
You'll disappear someday
So I'll spend my whole life hiding my heart away
And I can't spend my whole life hiding my heart
away

Submitted by nadea on Mon, 02/05/2011 - 15:59
Submitter's comments:

Lirikat, vargjet, teksti i Hiding my Heart Away - Duke Fshehur Zemren nga Adele

See video
Try to align
Macedonian translation

Криејќи си го срцето

Вака течеше приказната
Случајно се запознав со некој
Кој ме воодушеви
Кој ме воодушеви

Се случи во моите најмрачни денови
Кога ми ја зема тагата, кога ми ја зема болката
И ги закопа далеку, ги закопа далеку

Посакувам да можев да легнам покрај тебе
Кога денот ќе заврши
И да се разбудам со твоето лице спроти утринското сонце
Но како сè што некогаш сум знаела
И ти ќе исчезнеш еден ден
Така ќе го поминам сиот живот криејќи си го срцето

Те одвезов на железничката станицата
И те бакнав на врвот на главата
Те гледав како мавташ
Те гледав како мавташ
Потоа си отидов дома кај моите облакодери
Неонски светла и хартии на исчекување
Коишто ги нарекувам дом
Ги нарекувам дом

Посакувам да можев да легнам покрај тебе
Кога денот ќе заврши
И да се разбудам со твоето лице спроти утринското сонце
Но како сè што некогаш сум знаела
И ти ќе исчезнеш еден ден
Така ќе го поминам сиот живот криејќи си го срцето

Се разбудив со тежина во срцето
Се враќам таму од каде што почнав
Утринскиот дожд
Утринскиот дожд
Иако посакувам да си тука
Истиот стар пат кој ме донесе овде
Ме повикува дома
Ме повикува дома

Посакувам да можев да легнам покрај тебе
Кога денот ќе заврши
И да се разбудам со твоето лице спроти утринското сонце
Но како сè што некогаш сум знаела
И ти ќе исчезнеш еден ден
Така ќе го поминам сиот живот криејќи си го срцето
И не можам да го поминам сиот живот криејќи си го срцето

Submitted by ivank23 on Sat, 16/06/2012 - 20:54
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Comments