Jak měmohou nebesa milovat

English

How Can Heaven Love Me

Fell from the grace of heaven's prow
Listening as the abyss calls our name
Descending stars from golden clouds
Falling to the rage of angels
Bringer of light from on high
Bound to the earth and unable to fly...

I don't know...How can heaven love me
You don't know...How can heaven love you

We loved in a time before the fall
Welcome to the arms of solitude
Beneath us the heat that hearts exude
Is this really heaven?
We'd fight with the gods for our dreams
Where paradise falls eternity screams

I don't know...How can heaven love me
You don't know...How can heaven love you

Die Welt - ein Tor
Zu tausend Wuesten stumm und kalt
Wer das verlor, was du verlorst,
Macht nirgends halt

Crystallised as starlight
Lost in paradise

I don't know...How can heaven love me
You don't know...How can heaven love you

Video
See video
Try to align
Czech

Jak měmohou nebesa milovat

Upadli jsme v nemilost z přídě nebes
Slyšíme jak propast volá naše jméno
sestupují hvězdy ze zlatých oblaků
Padají do běsnění andělů
nositel světla zhůry
připoután k zemi a neschopný létat...

Nevím... jak mě mohou nebesa milovat
Nevíš... jak tě mohou nebesa milovat

Milovali jsme včas před pádem
Vítej v náruči osamění
pod námi to horko které vyzařuje srdce
Je to skutečně nebe?
bojovali bychom s bohy za naše sny
tam kde ráj upadá věčnost křičí

Nevím... jak mě mohou nebesa milovat
Nevíš... jak tě mohou nebesa milovat

Svět – jedna brána
k tisícům pouští tichých a studených
kdo ztratil to, co jsi ztratil ty
se nikde nezastaví

Vykrystalizovaný jako svit hvězd
ztracen v ráji

Nevím... jak mě mohou nebesa milovat
Nevíš... jak tě mohou nebesa milovat

Submitted by Kostenzie on Thu, 03/01/2013 - 10:24
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
UserPosted ago
2 years 10 weeks
5
Comments
    January 18th, 2013