Jak měmohou nebesa milovat (How Can Heaven Love Me)

English

How Can Heaven Love Me

Fell from the grace of heaven's prow
Listening as the abyss calls our name
Descending stars from golden clouds
Falling to the rage of angels
Bringer of light from on high
Bound to the earth and unable to fly...
 
I don't know...How can heaven love me
You don't know...How can heaven love you
 
We loved in a time before the fall
Welcome to the arms of solitude
Beneath us the heat that hearts exude
Is this really heaven?
We'd fight with the gods for our dreams
Where paradise falls eternity screams
 
I don't know...How can heaven love me
You don't know...How can heaven love you
 
Die Welt - ein Tor
Zu tausend Wuesten stumm und kalt
Wer das verlor, was du verlorst,
Macht nirgends halt
 
Crystallised as starlight
Lost in paradise
 
I don't know...How can heaven love me
You don't know...How can heaven love you
 
Submitted by Kostenzie on Thu, 03/01/2013 - 10:23
Last edited by Miley_Lovato on Sun, 09/10/2016 - 19:16
videoem: 
Align paragraphs
Czech translation

Jak měmohou nebesa milovat

Upadli jsme v nemilost z přídě nebes
Slyšíme jak propast volá naše jméno
sestupují hvězdy ze zlatých oblaků
Padají do běsnění andělů
nositel světla zhůry
připoután k zemi a neschopný létat...
 
Nevím... jak mě mohou nebesa milovat
Nevíš... jak tě mohou nebesa milovat
 
Milovali jsme včas před pádem
Vítej v náruči osamění
pod námi to horko které vyzařuje srdce
Je to skutečně nebe?
bojovali bychom s bohy za naše sny
tam kde ráj upadá věčnost křičí
 
Nevím... jak mě mohou nebesa milovat
Nevíš... jak tě mohou nebesa milovat
 
Svět – jedna brána
k tisícům pouští tichých a studených
kdo ztratil to, co jsi ztratil ty
se nikde nezastaví
 
Vykrystalizovaný jako svit hvězd
ztracen v ráji
 
Nevím... jak mě mohou nebesa milovat
Nevíš... jak tě mohou nebesa milovat
 
Submitted by Kostenzie on Thu, 03/01/2013 - 10:24
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Comments
mattrixx    Fri, 18/01/2013 - 21:10