Jak měmohou nebesa milovat (How Can Heaven Love Me)

Czech translation

Jak měmohou nebesa milovat

Upadli jsme v nemilost z přídě nebes
Slyšíme jak propast volá naše jméno
sestupují hvězdy ze zlatých oblaků
Padají do běsnění andělů
nositel světla zhůry
připoután k zemi a neschopný létat...
 
Nevím... jak mě mohou nebesa milovat
Nevíš... jak tě mohou nebesa milovat
 
Milovali jsme včas před pádem
Vítej v náruči osamění
pod námi to horko které vyzařuje srdce
Je to skutečně nebe?
bojovali bychom s bohy za naše sny
tam kde ráj upadá věčnost křičí
 
Nevím... jak mě mohou nebesa milovat
Nevíš... jak tě mohou nebesa milovat
 
Svět – jedna brána
k tisícům pouští tichých a studených
kdo ztratil to, co jsi ztratil ty
se nikde nezastaví
 
Vykrystalizovaný jako svit hvězd
ztracen v ráji
 
Nevím... jak mě mohou nebesa milovat
Nevíš... jak tě mohou nebesa milovat
 
Submitted by Kostenzie on Thu, 03/01/2013 - 10:24
5
Your rating: None Average: 5 (1 vote)
English

How Can Heaven Love Me

Fell from the grace of heaven's prow
Listening as the abyss calls our name
Descending stars from golden clouds
Falling to the rage of angels
Bringer of light from on high
Bound to the earth and unable to fly...
 
I don't know...How can heaven love me
 

More

UserPosted ago
4 years 9 weeks
5
Comments
    January 18th, 2013