Колко велик е нашият Бог (How great is our God)

Bulgarian translation

Колко велик е нашият Бог

Великолепието ня Царя
Облечен във величие
Нека цялата земя ликува
Цялата земя ликува
Той се обгръща в светлина
И мракът оптива да се скрие
И трепери пред гласа Му
И трепери пред гласа Му
 
Колко велик е нашият Бог
Пей с мен
Колко велик е нашият Бог
И всички ще видят
Колко велик, колко велик
Е нашият Бог
 
От век до век Той стои
И времето лежи в ръцете Му
Началото и Краят
Началото и Краят
Божеството, Трима в Един
Отца, Духът, Синът
Лъвът и Агнецът
Лъвът и Ангецът
 
Името над всички имена
Достоен за хвала
Сърцето ми ще пее, колко велик е нашият Бог
 
Submitted by BulgarianRose on Sat, 02/11/2013 - 11:49
Author's comments:

Бог да бъде с вас.

thanked 1 time
Guests thanked 1 time
English

How great is our God

The splendor of the King,
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice,
All the earth rejoice
He wraps himself in light,
And darkness tries to hide
And trembles at his voice,
And trembles at his voice
 

More

Comments