Колко велик е нашият Бог (How great is our God)

English

How great is our God

The splendor of the King,
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice,
All the earth rejoice
He wraps himself in light,
And darkness tries to hide
And trembles at his voice,
And trembles at his voice
 
How great is our God,
Sing with me
How great is our God,
and all will see
How great, How great
Is our God
 
Age to age he stands
And time is in His Hands
Beginning and the End,
Beginning and the End
The Godhead, Three in one
Father, Spirit, Son
The Lion and the Lamb,
The Lion and the Lamb
 
Name above all names
Worthy of our praise
My heart will sing how great is our god
 
Submitted by cindygonzalez on Tue, 02/12/2008 - 15:19
videoem: 
Align paragraphs
Bulgarian translation

Колко велик е нашият Бог

Великолепието ня Царя
Облечен във величие
Нека цялата земя ликува
Цялата земя ликува
Той се обгръща в светлина
И мракът оптива да се скрие
И трепери пред гласа Му
И трепери пред гласа Му
 
Колко велик е нашият Бог
Пей с мен
Колко велик е нашият Бог
И всички ще видят
Колко велик, колко велик
Е нашият Бог
 
От век до век Той стои
И времето лежи в ръцете Му
Началото и Краят
Началото и Краят
Божеството, Трима в Един
Отца, Духът, Синът
Лъвът и Агнецът
Лъвът и Ангецът
 
Името над всички имена
Достоен за хвала
Сърцето ми ще пее, колко велик е нашият Бог
 
Submitted by BulgarianRose on Sat, 02/11/2013 - 11:49
Added in reply to request by rgoodner
Author's comments:

Бог да бъде с вас.

Comments