Jeg er forbløffet (I am amazed)

English

I am amazed

I’m Amazed
No one knew how alone I was feeling
And the emptiness I tried so hard to hide
Through I laughed and said my life was fine without You.

I was covering up the secret tears I cried
Then one day someone told me of Your mercy
And the love You showed on a hill called Calvary
There you died and purchased my redemption
When you broke sin’s power and set my spirit free

I’m amazed that You love me
I’m amazed how You care
Through Your precious blood
I’ve fond pardon
And my sins are washed,
They’re all washed away
All my sins are washed away

It’s true there have been days when I’ve failed You
Lord, You know the many times I’ve gone astray
But I’ve learned that Your love is stronger than my weakness
And you ear is open every time I pray
No one else has ever cared for me like You, Lord
Other friends could never be as close to me
I’m not afraid to face the problems of tomorrow
Knowing You are everything I’ll ever need

I’m amazed that You love me
I’m amazed how You care
Through Your precious blood
I’ve fond pardon
And my sins are washed,
They’re all washed away
All my sins are washed away

Submitted by iy on Mon, 20/02/2012 - 23:48
Submitter's comments:

thank you!

Try to align
Norwegian translation

Jeg er forbløffet

Jeg er forbløffet
Ingen visste om hvor alene jeg følte meg
Og om tomheten jeg prøvde å skjule så hardt
Skjønt jeg lo og sa mitt liv var fint uten Deg.

Jeg holdt på å skjule de hemmelige tårene jeg gråt
Da en noen en dag fortalte meg om Din nåde
Og kjærligheten Du viste på en høyde kalt Golgata
Der døde du og kjøpte min frelse
Da du ødela syndens makt og satte min sjel fri

Jeg er forbløffet over at Du elsker meg
Jeg er forbløffet over hvordan Du bryr deg
Gjennom ditt dyrebare blod
Har jeg funnet tilgivelse
Og syndene mine er vasket bort
Alle mine synder er vasket bort

Det er sant at det har vært dager jeg har sviktet Deg
Herre, Du vet om de mange ganger jeg har kommet på avveie
Men jeg har lært at Din kjærlighet er større enn min svakhet
Og ditt øre er åpent hver gang jeg ber
Ingen andre har noensinne brydd seg om meg slik som Deg, Herre
Andre venner kunne aldri være like nær meg
Jeg er ikke redd for å møte morgendagens problemer
Vel vitende om at Du er alt jeg noensinne vil trenge

Jeg er forbløffet over at Du elsker meg
Jeg er forbløffet over hvordan Du bryr deg
Gjennom ditt dyrebare blod
Har jeg funnet tilgivelse
Og syndene mine er vasket bort
Alle mine synder er vasket bort

Submitted by odnoitozhe on Wed, 06/06/2012 - 18:29
Comments