Είμαι δικός μου (I am mine)

English

I am mine

The selfish, they're all standing in line
Faithing and hoping to buy themselves time
Me, I figure as each breath goes by
I only own my mind

The North is to South what the clock is to time
There's east and there's west and there's everywhere life
I know I was born and I know that I'll die
The in between is mine
I am mine

And the feeling, it gets left behind
All the innocence lost at one time
Significant, behind the eyes
There's no need to hide...
We're safe tonight

The ocean is full 'cause everyone's crying
The full moon is looking for friends at high tide
The sorrow grows bigger when the sorrow's denied
I only know my mind
I am mine

And the meaning, it gets left behind
All the innocents lost at one time
Significant, behind the eyes
There's no need to hide...
We're safe tonight

And the feelings that get left behind
All the innocents broken with lies
Significance, between the lines
(We may need to hide)

And the meanings that get left behind
All the innocents lost at one time
We're all different behind the eyes
There's no need to hide

Submitted by ahmet kadı on Thu, 15/09/2011 - 18:53
Try to align
Greek translation

Είμαι δικός μου

Οι εγωιστές κάνουν ουρά όλοι τους
Πιστεύοντας ελπίζουν ν' αγοράσουν χρόνο
Εγώ, σκέφτομαι καθώς περνάει η κάθε αναπνοή
Έχω μόνο το μυαλό μου

Ο Βορράς είναι για το Νότο ό,τι είναι και το ρολόι για το χρόνο
Υπάρχει ανατολή και υπάρχει δύση και παντού υπάρχει ζωή
Ξέρω ότι γεννήθηκα και ξέρω πως θα πεθάνω
Τα ενδιάμεσα είναι δικά μου
Εγώ είμαι δικός μου

Και το συναίσθημα το αφήνουμε πίσω
Όλη την αθωότητα που χάθηκε μονομιάς
Σημαντικό, πίσω από τα μάτια
Δε χρειάζεται να κρυβόμαστε
Είμαστε ασφαλείς απόψε

Ο ωκεανός είναι γεμάτος γιατί όλοι κλαίνε
Η πανσέληνος ψάχνει φίλους την ώρα της πλημμυρίδας
Η θλίψη μεγαλώνει όταν η θλίψη απαγορεύεται
Ξέρω μόνο το μυαλό μου
Είμαι δικός μου

Και το νόημα το αφήνουμε πίσω
Όλοι οι αθώοι που χάθηκαν κάποτε
Σημαντικό, πίσω απ' τα μάτια
Δε χρειάζεται να κρυβόμαστε
Είμαστε ασφαλείς απόψε

Και τα αισθήματα που τα αφήνουμε πίσω
Όλοι οι αθώοι που τους τσάκισαν τα ψέματα
Σημασία, πέρα απ' τα σαφώς δηλωμένα
(Ίσως χρειαστεί να κρυφτούμε)

Και οι έννοιες που αφήνουμε πίσω
Όλοι οι αθώοι που χάθηκαν κάποτε
Είμαστε όλοι διαφορετικοί πίσω από τα μάτια
Δε χρειάζεται να κρυβόμαστε

Submitted by _lalala_ on Wed, 09/05/2012 - 08:41
thanked 3 times
UserTime ago
eleos3 years 29 weeks
Guests thanked 2 times
Please help to translate "I am mine"
UserPosted ago
Id3 years 29 weeks
4
Comments