Jag fann en pojke (I Found A Boy)

English

I Found A Boy

I thought I told you, he’d be home soon
Couldn’t help myself, you’re too good to be true!
I fall short each time,
Every time he ain't here
You and your charm creep closer
Closer in here
Like a fool for fire I fall, with my pride and all!
Like a bomb before explosion,
Ticking by your call,
You’re the wiser one, disguised from greed,
And I’m just a child who longs on her knees.
 
But I found a boy who I love more,
Than I ever did you before,
So stand beside the river I cried,
And let yourself down!
Look how you want me now that I don’t need you!
 
So, you thought that I'd crumble to my knees
At the first sight of you crawling back to me
To whisper "will you leave your man?"
You sweared that this time you can stand by me.
I won’t stand by you!
 
Cause I found a boy who I love more,
Than I ever did you before,
So stand beside the river I cried
And let yourself down!
Look how you want me now that I don’t need you!
 
I ain’t yours for no taking,
You must be mistaken
I could never look into your eyes, and settle for wrong
And ignore the right
 
Well I found a boy who loves me more,
Than you ever did me before.
So stand beside the river you cried
And let yourself down!
Look how you want me now that I don’t need you!
 
Submitted by Miley_Lovato on Fri, 18/11/2011 - 12:00
See video
Align paragraphs
Swedish translation

Jag fann en pojke

Jag trodde jag sa, att han kommer hem snart
Kan inte hjälpa, du är för bra för att vara sann!
Jag kommer till korta varje gång,
Varje gång han inte är här
Du och din charm kryper närmare
Närmare in hit
Som en dåre för eld faller jag,
med min stolthet och allt!
Som en bomb före en explosion,
Tickande av ditt samtal,
Du är den visare av oss, maskerad av girighet,
Och jag är bara ett barn som längtar på sina knän.
 
Men jag fann en pojken som jag älskar mer,
Än jag gjorde dig förut,
Så stå bredvid floden jag gråtit,
Och släpp ner dig själv!
Se hur du vill ha mig nu när jag inte behöver dig!
 
Så, du trodde att jag skulle bryta ihop på knä
Vid första anblicken av dig
krypandes tillbaka till mig
För att viska "Lämnar du din man?"
Du svor att den här gången står du bredvid mig.
Jag tänker inte stå bredvid dig!
 
För jag fann en pojken som jag älskar mer,
Än jag gjorde dig förut,
Så stå bredvid floden jag gråtit,
Och släpp ner dig själv!
Se hur du vill ha mig nu när jag inte behöver dig!
 
Jag är inte din att ta,
Du måste ha misstagit dig
Jag kan aldrig se in i dina ögon,
och nöja mig med fel
Och ignorera det rätta
 
Nåväl jag fann en pojke som älskar mig mer,
Än du gjorde mig förut.
Så stå bredvid floden jag gråtit,
Och släpp ner dig själv!
Se hur du vill ha mig nu när jag inte behöver dig!
 
Submitted by louise_FIN on Tue, 17/07/2012 - 11:04
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Comments