من می خوام تو منو عاشق کنی (I Wanna Be Loved by You)

English

I Wanna Be Loved by You

 

I wanna be loved by you, just you you
and nobody else but you
i wanna be loved by you, alone
Boop-Boop-Bee-Doo

I wanna be kissed by you, just you
Nobody else but you
i wanna be kissed by you alone

I couldn't aspire
to anything higher
Than to feel the desire
to make you my own

I wanna be loved by you just you
And nobody else but you
I wanna be loved by you alone

I couldn't aspire
to anything higher
Than, to feel the desire
to make you my own
Ba Dum-Ba Dum-Ba-Diddle-Dum-Poo

I wanna be loved by you,
and nobody else but you

I wanna be loved by you
Ba-Diddle-Diddle-Diddle-Dum
Ba-Boop-Bee-Doo

Submitted by licorna.din.vis on Tue, 14/02/2012 - 14:43
Last edited by olivia d. on Tue, 26/08/2014 - 23:52
See video
Try to align
Persian translation

من می خوام تو منو عاشق کنی

Versions: #1#2

من می خوام تو منو عاشق کنی، فقط تو
و نه هیچ کس به غیر از تو
من می خوام تو منو عاشق کنی، یکه و تنها
من می خوام تو منو ببوسی، فقط تو
نه هیچ کس غیر از تو
من می خوام فقط تو منو ببوسی، یکه و تنها
من نمی توانم شوق داشته باشم
برای هرچیز بالاتر
پس، پر می شوم از هوس
برای اینکه تورو مال خودم بکنم
من می خوام تو منو عاشق کنی، فقط تو
و نه هیچ کس به غیر از تو
من می خوام تو منو عاشق کنی، یکه و تنها
من می خوام تو منو ببوسی، فقط تو
نه هیچ کس غیر از تو
من می خوام فقط تو منو ببوسی، یکه و تنها
من نمی توانم شوق داشته باشم
برای هرچیز بالاتر
پس، پر می شوم از هوس
برای اینکه تورو مال خودم بکنم

Submitted by Shermineh on Sun, 05/08/2012 - 13:20
thanked 1 time
Guests thanked 1 time
Comments
Hafez     January 25th, 2013

aali boud... mer30!