Jag var här (I Was Here)

English

I Was Here

I wanna leave my footprints on the sands of time
Know there was something that
Something that I left behind
When I leave this world, I'll leave no regrets
Leave something to remember, so they won't forget
 
I was here
I lived, I loved
I was here
I did, I've done everything that I wanted
And it was more than I thought it would be
I will leave my mark so everyone will know
I was here
 
I want to say I lived each day, until I died
I know that I had something in somebody's life
The hearts I have touched will be the proof that I leave
That I made a difference, and this world will see
 
I was here
I lived, I loved
I was here
I did, I've done everything that I wanted
And it was more than I thought it would be
I will leave my mark so everyone will know
 
I was here
I lived, I loved
I was here
I did, I've done everything that I wanted
And it was more than I thought it would be
I will leave my mark so everyone will know
I was here
 
I just want them to know
That I gave my all, did my best
Brought someone some happiness
Left this world a little better just because
 
I was here
 
I was here
I lived, I loved
I was here
I did, I've done everything that I wanted
And it was more than I thought it would be
I will leave my mark so everyone will know
I was here
 
Submitted by cengizbadir on Thu, 16/06/2011 - 17:43
Last edited by szviky91 on Tue, 14/04/2015 - 08:04
videoem: 
Align paragraphs
Swedish translation

Jag var här

Jag vill lämna mitt fotspår i tidens sand
Och veta att det var någonting
Någonting som jag lämnade efter mig
När jag lämnar denna värld,
lämnar jag den utan ånger
Lämna någonting att minnas,
så att de inte glömmer
 
Jag var här
Jag levde, jag älskade
Jag var här
Jag gjorde, har gjort allt jag velat
Och det var mer än jag trodde det skulle vara
Jag kommer att lämna ett avtryck,
så att alla vet
Jag var här
 
Jag vill säga att jag levde varje dag, tills jag dog
Och veta att jag var något i någons liv
De hjärtan jag berörde är bevisen jag lämnar
Att jag gjorde en skillnad,
och den här världen får se
 
Jag var här
Jag levde, jag älskade
Jag var här
Jag gjorde, har gjort allt jag velat
Och det var mer än jag trodde det skulle vara
Jag kommer att lämna ett avtryck,
så att alla vet
Jag var här
 
Jag var här
Jag levde, jag älskade
Jag var här
Jag gjorde, har gjort allt jag velat
Och det var mer än jag trodde det skulle vara
Jag kommer att lämna ett avtryck,
så att alla vet
Jag var här
 
Jag vill bara att de ska veta
Att jag gav allt, gjorde mitt bästa
Gjorde någon lycklig
Gjorde denna värld lite bättre för att
 
Jag var här
 
Jag var här
Jag levde, jag älskade
Jag var här
Jag gjorde, har gjort allt jag velat
Och det var mer än jag trodde det skulle vara
Jag kommer att lämna ett avtryck,
så att alla vet
Jag var här
 
Submitted by louise_FIN on Tue, 17/04/2012 - 11:32
Please help to translate "I Was Here"
Comments