Θα είμαι (I Will Be)

Greek translation

Θα είμαι

[Ψίθυροι]
 
Ωω
Θα είμαι
Θα είμαι
Θα είμαι
Θα είμαι
Η σιωπή δεν θα με καλύψει
Θα είμαι
Θα είμαι
 
Η σιωπή δεν θα με καλύψει
Θα είμαι
Θα είμαι
Θα είμαι
Θα είμαι
 
Και η σιωπή δεν θα με καλύψει
Η σιωπή δεν θα με καλύψει
Θα είμαι
Θα είμαι
 
Και η σιωπή δεν θα με καλύψει
Και η σιωπή δεν θα με καλύψει
Και η σιωπή δεν θα με καλύψει
Θα είμαι
Θα είμαι
Θα είμαι
Θα είμαι
 
Και η σιωπή δεν θα με καλύψει
Και η σιωπή δεν θα με καλύψει
Και η σιωπή δεν θα με καλύψει
Θα είμαι
Θα είμαι
Θα είμαι
Θα είμαι
 
Please, press "Thank you" and/or vote, if you liked my translation. Do not hesitate to underline my mistakes.

If you want to use my translations for any reason, please, let me know or, at least, give me credits. Thank you!
Submitted by your_hannibal on Fri, 26/08/2016 - 11:57
English

I Will Be

videoem: 
More translations of "I Will Be"
English → Greek - your_hannibal
Comments