Ще чакам (I'll Be Waiting)

Bulgarian translation

Ще чакам

Дръж ме близо поне още веднъж.
Кажи, че ме обичаш на сбогуване.
Моля те, прости ми греховете ми.
Да, плувах в мръсни води,
но ти ме бутна вътре.
Виждах лицето ти под всяко небе,
над всяка граница и на всеки хоризонт.
Познаваш сърцето ми повече отколкото мен самата,
ние бяхме най-великите, аз и ти.
 
Но времето беше против нас.
Разстоянието между нас.
Небесата плачеха.
Знам, че те оставих безмълвен,
но сега небето е ясно и е синьо.
И виждам бъдещето си в теб.
 
Ще те чакам, когато си готов да ме обичаш отново.
Ще протегна ръце.
Ще направя всичко различно.
Ще бъда по-добра за теб.
Ще те чакам, когато си готов да ме обичаш отново.
Ще протегна ръце.
Ще бъда някоя друга.
Ще бъда по-добра за теб.
 
Позволи ми да остана тук, само още една нощ.
Изгради света си около мен
и ме насочи към светлината,
за да мога да ти кажа, че сгреших.
Бях дете тогава, но сега съм решена да се уча.
 
Но времето беше против нас.
Разстоянието между нас.
Небесата плачеха.
 
Знам, че те оставих безмълвен,
но сега небето е ясно и е синьо.
И виждам бъдещето си в теб.
 
Ще те чакам, когато си готов да ме обичаш отново.
Ще протегна ръце.
Ще направя всичко различно.
Ще бъда по-добра за теб.
Ще те чакам, когато си готов да ме обичаш отново.
Ще протегна ръце.
Ще бъда някоя друга.
Ще бъда по-добра за теб.
 
Времето беше против нас.
Разстоянието между нас.
Небесата плачеха.
Знам, че те оставих безмълвен.
Времето беше против нас.
Разстоянието между нас.
Небесата плачеха.
Знам, че те оставих безмълвен.
Знам, че те оставих безмълвен.
Ще те чакам...
 
Ще те чакам, когато си готов да ме обичаш отново.
Ще протегна ръце.
Ще направя всичко различно.
Ще бъда по-добра за теб.
Ще те чакам, когато си готов да ме обичаш отново.
Ще протегна ръце.
Ще бъда някоя друга.
Ще бъда по-добра за теб.
 
Submitted by azur on Wed, 15/02/2012 - 12:56
thanked 5 times
Guests thanked 5 times
English

I'll Be Waiting

Hold me closer one more time,
Say that you love me in your last goodbye,
Please forgive me for my sins,
Yes, I swam dirty waters,
But you pushed me in,
I've seen your face under every sky,
Over every border and on every line,
You know my heart more than I do,
 

More

Comments